Polityka prywatności

Twoja prywatność i bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. 

Polityka bezpieczeństwa dla portalu jobmail.pl 

Administratorem Twoich danych jest Jobmail Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-001) przy al. Piłsudskiego 32, KRS: 0000821740, NIP: 5170404650 

Administrator jest właścicielem portalu internetowego pod adresem jobmail.pl 

Dokładamy wszelkich starań by Twoje dane osobowe i prywatność były chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom do tego nieuprawnionych. Dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych na terytorium Polski.  

Poniżej wskazujemy akty prawne na podstawie których funkcjonuje nasza polityka prywatności: 

 

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem jobmail.pl oraz pozostałych usług przez nas świadczonych.  

 1. W każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych. 

 1. Masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. 

 1. Masz prawo żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych w przypadku:  

 1. W celu kontaktu z Administratorem prosimy o kontakt pod adresem mail: daneosobowe@jobmail.pl lub listem poleconym na adres siedziby.  

 1. Nie usuniemy jednak Twoich danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne do: 

 1. masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 1. Masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 1. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych: 

 1. Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak ze względu na specyfikę usług świadczonych przez jobmail.pl tj. łączenie przedsiębiorstw poszukujących pracowników z kandydatami do pracy nie możemy zagwarantować że Twoje dane osobowe nie zostaną przesłane na serwery zlokalizowane poza EOG będące w administracji przedsiębiorców korzystających z usług jobmail.pl  

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Oznacza to okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń.  

 1. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania w celach marketingowych.  

 1. Stosujemy pliki cookie. Są to informacje tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane w Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym  – zwanymi dalej „Urządzeniem końcowym” z którego korzystasz odwiedzając stronę jobmail.pl. Technologia ta umożliwia pozostawienie wybranych informacji o stronie jobmail.pl w przeglądarce internetowej Twojego Urządzenia końcowego. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki internetowej tak, aby każdorazowo otrzymywać informacje o pliku cookie i mieć możliwość decydowania o jego przyjęciu bądź odrzuceniu. Przeglądarki internetowe umożliwiają blokowanie plików typu cookie. Aby zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować pliki Cookie, możesz powinieneś skorzystać z instrukcji udostępnianych przez producenta przeglądarki zainstalowanej w Twoim Urządzeniu końcowym. Musisz mieć jednak świadomość że usunięcie, zablokowanie lub ograniczenie otrzymywania plików cookie może spowodować nieprawidłowości w korzystaniu z jobmail.pl, a w skrajnych przypadkach nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z niektórych jego funkcjonalności. W każdym czasie możesz dokonać zmian swoich ustawień w zakresie plików cookie. W każdym czasie możesz usunąć pliki zapisane w Twoim Urządzeniu końcowym. 

 1. Niniejsza wersja polityki prywatności obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 r.  

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zapisów polityki prywatności. O każdej zmianie będziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem pod adresem jobmail.pl/polityka-prywatnosci