Pomocnik Kuchenny Przy Produkcji

powrót
Opis oferty:

Obowiązki:

 • Pomoc w prawidłowym funkcjonowaniu procesów produkcyjnych,
 • Wsparcie procesu produkcyjnego lodów,
 • Dbałość o stanowisko pracy.

Oferujemy:

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Wynagrodzenie podstawowe zależne od posiadanego doświadczenia + premie,
 • Pracę od poniedziałku do piątku, wolne weekendy,
 • Pracę trzyzmianową w godzinach 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie PZU,
 • Możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej w grupie Luxmed.

Obowiązki:

Wymagania:

 • Aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • Gotowość do podjęcia pracy zmianowej,
 • Dokładność i rzetelność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Podstawowe zdolności manualne.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASISTWORK SP. Z O.O.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asistwork sp. z o. o., („ADO”), adres: ul. Żmigrodzka 244, 51-131 Wrocław. Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email: awgAasistnet.pl.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przez nas przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego dotyczącego stanowiska na które Pan/Pani aplikuje (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w związku z innymi rekrutacjami prowadzonymi przez ADO, pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w szerszym, nieokreślonym przepisami prawa, zakresie jest dobrowolne. Pozostałe podane przez Panią/Pana dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane przez ADO jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO (w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii).W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.