Specjalista Ds. Administracji

powrót
Opis oferty:

 • Koordynacja komunikacji w firmie,
 • Obsługa recepcji i centrali telefonicznej,
 • Ewidencja korespondencji przychodzącej oraz wysyłka korespondencji wychodzącej,
 • Przyjmowanie gości i obsługa spotkań wewnętrznych,
 • Koordynacja prawidłowego przepływu informacji w firmie,
 • Prace związane z obsługą administracyjną biura,
 • Utrzymanie porządku i estetycznego wyglądu recepcji, sal konferencyjnych i ogólnej przestrzeni biurowej,
 • Prace zakupowe związane z wyposażeniem biura.

Oferujemy:

 • Umowa o pracę,
 • Premia kwartalna do 20%,
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Prywatna opieka medyczna Medicover Premium,
 • Karta sportowa,
 • Ubezpieczenie na życie,
 • Benefity ZFŚS,
 • Możliwość rozwoju w dynamicznej organizacji,
 • Dostęp do szkoleń w tym do platformy językowej,
 • Zgrany zespół i dobra atmosfera pracy.

Obowiązki:

 • Wykształcenia min. Średniego,
 • Bardzo dobrej organizacji pracy,
 • Komunikatywnej znajomości języka angielskiego, min. B1,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Dobrej znajomości pakietu Microsoft Office, w szczególności Excel,
 • Wysokiego poziomu komunikacji i kultury osobistej,
 • Łatwości w nawiązywaniu kontaktów i miłego usposobienia,
 • Entuzjazmu i zapału do pracy.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASSA ABLOY Mercor Doors

W związku z wdrożonym procesem rekrutacyjnym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych będzie spółka Assa Abloy Mercor Doors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6 bud. A2, 80-387 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000456436, NIP: 5272691995
 2. Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 § 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:
 • realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej „Rozporządzeniem”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 1. Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane ponad zakres określony w pkt 2 powyżej również w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 221 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia)
 2. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.  Zgodę może Pani/Pan cofnąć (lub zgłosić inne żądanie w zakresie w/w) w ten sposób, że skieruje Pani/Pan wiadomość drogą elektroniczną na adres mailowy: Complianca.officer@assaabloy.com-chyba, a w przypadku, gdy nie otrzyma Pani/Pan potwierdzenia od Administratora otrzymania wiadomości prosimy skierować pisemny wniosek w tej sprawie na aktualny w danym momencie adres siedziby Administratora z dopiskiem na kopercie „Dane osobowe – dyspozycja”.
 3. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa:
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgody, o której mowa w pkt 3 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.
 5. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, dostawcy usług służących rekrutacji.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacyjnego; a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 1 roku od daty zamknięcia procesu rekrutacyjnego
 10. Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Assa Abloy Mercor Doors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6 bud. A2, 80-387 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000456436, NIP: 5272691995 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.