Monter

powrót
Opis oferty:

Zakres obowiązków:

 • montaż podzespołów zgodnie z dokumentacją,
 • wykonywanie zadań zgodnie z otrzymanym projektem,
 • naprawianie usterek w maszynach lub podzespołach.

Oferujemy:

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia,
 • pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16,
 • możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia grupowego w PZU.

Obowiązki:

Nasze wymagania:

 • mile widziane wykształcenie techniczne mechaniczne,
 • zdolności manualne, dokładność, precyzja,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone zadania.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASISTWORK SP. Z O.O.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asistwork sp. z o. o., („ADO”), adres: ul. Żmigrodzka 244, 51-131 Wrocław.Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email: awgAasistnet.pl.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przez nas przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego dotyczącego stanowiska na które Pan/Pani aplikuje (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w związku z innymi rekrutacjami prowadzonymi przez ADO, pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w szerszym, nieokreślonym przepisami prawa, zakresie jest dobrowolne.Pozostałe podane przez Panią/Pana dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane przez ADO jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO (w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii).W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.