Pracownik Produkcji Samochodów

powrót
Opis oferty:

Twoje zadania

 • Przygotowanie i zabezpieczenie autobusu w procesie lakierniczym 
 • Oklejanie dużych i małych powierzchni za pomocą papieru i taśmy klejącej
 • Przestrzeganie obowiązujących procedur i instrukcji
 • Raportowanie problemów technicznych 
 • Praca w wymuszonej pozycji, stojąca bądź w ruchu

Oferujemy:

To oferujemy:

 • Super pracę w w renomowanej firmie
 • Wynagrodzenie w wysokości 5295 zł brutto/msc
 • Umowę o pracę zawieraną z agencją pracy tymczasowej
 • System pracy 2-zmianowy
 • Pracę od poniedziałku do piątku
 • Możliwość pracy w nadgodzinach oraz w weekendy
 • Stołówkę na terenie zakładu
 • Dofinansowanie do posiłków
 • Darmową kawę

Możliwość zdobycia umiejętności: 
- Malowania zarówno drobnych detali, jak i dużych powierzchni (wysokie autobusy)
- Wykonywania poprawek lakierniczych 

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • NIE MUSISZ MIEĆ DOŚWIADCZENIA
 • Zdolności manualne
 • Brak przeciwskazań do pracy z materiałami chemicznymi oraz do pracy na podestach/wózkach lakierniczych
 • Dokładność i systematyczność w wykonywaniu zadań
 • Umiejętność pracy w zespole 
 • Dyspozycyjność – gotowości do pracy w systemie 2-zmianowym
 • Brak przeciwwskazać do pracy fizycznej


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASISTWORK SP. Z O.O.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asistwork sp. z o. o., („ADO”), adres: ul. Żmigrodzka 244, 51-131 Wrocław.Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email: awgAasistnet.pl.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przez nas przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego dotyczącego stanowiska na które Pan/Pani aplikuje (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w związku z innymi rekrutacjami prowadzonymi przez ADO, pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w szerszym, nieokreślonym przepisami prawa, zakresie jest dobrowolne.Pozostałe podane przez Panią/Pana dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane przez ADO jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO (w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii).W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.