Przedstawiciel Handlowy (B2B)

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków:

 • Nawiązywanie pozytywnych relacji z Klientami w rejonie,
 • Umawianie i prowadzenie spotkań z Klientami,
 • Sprzedaż i promowanie usługi pracy tymczasowej,
 • Obsługa stałych Klientów ( doradztwo, koordynacja współpracy),
 • Współpraca z innymi działami firmy (m.in rekrutacja, kadry).

Oferujemy:

Na powyższym stanowisku oferujemy:

 • Pracę w ogólnopolskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Możliwość rozwoju i jasna ścieżka kariery,
 • Atrakcyjne, stałe wynagrodzenie,
 • Szkolenie wdrożeniowe (Nie wymagamy doświadczenia) 
 • Stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia do pracy (laptop, telefon komórkowy, samochód służbowy),
 • System szkoleń wewnętrznych,
 • Możliwość rozwoju i awansu,
 • Atrakcyjny system prowizyjny

Obowiązki:

Nasze oczekiwania:

 • Chęci do pracy,
 • Wykształcenie wyższe, min. licencjat,
 • Samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • Dobrej organizacji pracy,
 • Prawo jazdy kat. B,


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASISTWORK SP. Z O.O.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asistwork sp. z o. o., („ADO”), adres: ul. Żmigrodzka 244, 51-131 Wrocław.Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email: awgAasistnet.pl.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przez nas przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego dotyczącego stanowiska na które Pan/Pani aplikuje (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w związku z innymi rekrutacjami prowadzonymi przez ADO, pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w szerszym, nieokreślonym przepisami prawa, zakresie jest dobrowolne.Pozostałe podane przez Panią/Pana dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane przez ADO jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO (w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii).W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.