Projektant Instalacji Teletechnicznych

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków

 • realizacja bieżących zadań związanych z wykonywaniem dokumentacji technicznej w zakresie elektronicznych systemów zabezpieczeń z zagwarantowaniem najwyższej jakości pod względem organizacyjnym, technicznym i finansowym;
 • uczestnictwo w procesie uzgodnień projektowych, projektowania instalacji i uruchomień instalacji;
 • współpraca z działem realizacji mająca na celu osiągnięcie jak najlepszego wyniku finansowego na projekcie;
 • nadzór autorski i śledzenie realizacji zaprojektowanych systemów;
 • wsparcie techniczne w zakresie: ofertowania, projektowania, uruchomienia oraz instalowania systemów.

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • doświadczenie w projektowaniu systemów SAP, DSO i oddymiania w obiektach typu hale, zakłady przemysłowe, biurowce;
 • doświadczenie w projektowaniu systemów SSWiN, CCTV, KD;
 • znajomość norm krajowych i przepisów;
 • cechy takie jak: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, obowiązkowość, dokładność.

Mile widziane

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • znajomość specyfiki Ex i norm VdS;
 • posiadanie uprawnień CNBOP oraz legitymacji kwalifikowanego pracownika zabezpieczeń technicznych.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: SPIE Building Solutions Sp. z o. o.

Kliknięcie przycisku „Wyślij” oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji. 

Administratorem danych osobowych jest SPIE Building Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 5, 02-675 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) Krzysztofa Wawera, kontakt z IOD jest możliwy za pomocą adresu e-mail: iod@spie.com. Przekazane dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb obecnej rekrutacji, w oparciu o przesłankę dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą wyrażoną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/a dane osobowe mogą zostać przekazane właścicielom portali rekrutujących służących do rekrutacji.

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą;
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • żądania przeniesienia danych;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przetwarzanie przez czas trwania rekrutacji (maksymalnie 12 miesięcy) lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Dane osobowe nie zostaną poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.