Kierownik Zespołu Programistów

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków

 • Planowanie, organizowanie i kontrolowanie pracy developerów
 • Odpowiedzialność za współpracę zespołów z innymi zespołami programistycznymi
 • Dbanie o rozwój i stosowanie dobrych praktyk (code review, testy, architektura i design)
 • Definiowanie zadań dla członków zespołu projektowego oraz rozliczanie z ich realizacji
 • Zarządzanie harmonogram prac działu i zapewnianie wysokiej jakości dostarczanego oprogramowania
 • Poszerzanie kompetencji i zapewnienie rozwoju podległemu zespołowi

Oferujemy:

To oferujemy

 • Dobrą atmosferę pracy – gramy do jednej bramki i pomagamy sobie zgodnie z hasłem #OneTeam
 • Rozwój i poczucie sprawczości – zapewniamy decyzyjność oraz pracę w dużych, ambitnych projektach – z efektami widocznymi tu i teraz
 • Praca w systemie hybrydowym
 • Dostęp do biura – jeśli nie chcesz lub nie możesz pracować zdalnie, to jest opcja korzystania z naszych lokalizacji w Polsce
 • Opiekę medyczną – to nasz stały benefit – pozostałe modyfikujemy w zależności od feedbacku
 • Dofinansowanie pakietu MultiSport – ponieważ zależy nam na Twoim zdrowiu i dobrej kondycji
 • Grupy sportowe – jeśli jesteś aktywny(-a), to możesz dołączyć do istniejącej ekipy np. rowerowej lub biegowej – albo zaproponować utworzenie zupełnie nowej

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • Min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku lub 5 lat doświadczenia jako programista
 • Wyższe wykształcenie; preferowane kierunki informatyczne
 • Znajomość języki programowania: Java, JavaScript
 • Potrafisz używać narzędzi: Spring Boot, Git, Maven, Hibernate, Angular
 • Znajomość bazy danych MySQL
 • Posiadanie wiedzy w zakresie obsługi narzędzi do projektowania systemów informatycznych, np. Enterprise Architect
 • Sprawnie wykorzystujesz Excela lub inne narzędzie do analizy danych
 • Doświadczenie w budowaniu zespół dostosowany kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem do realizowanych projektów
 • Umiejętność motywowania, rozwoju zespół


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Exorigo-Upos S.A.

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są wspólnie następujące Spółki:

 • Exorigo-Upos S.A., adres siedziby: Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa,
  KRS: 0000428347, NIP: 5252535950, REGON: 146251737;
 • FINTURE Sp. z o.o., adres siedziby: Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa,
  KRS: 0000635131, NIP: 5272778791, REGON: 365340724;
 • AI Sp. z o.o., adres siedziby: Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa,
  KRS: 0000785939, NIP: 5252789627, REGON: 383352469;

dalej łącznie zwanymi Współadministratorami.

 

Współadministratorzy wyznaczyli wspólnego Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan mogą się skontaktować drogą elektroniczną na adres: ochronadanych@exorigo-upos.pl, lub pisemnie na adres Współadministratorów (z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych).

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji, na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych w zakresie określonym w Art. 221 przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe i stanowi warunek wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Przekazanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

Ma Pani/Pan prawo do sprostowania swoich danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz uzyskania od administratora dostępu do ich treści. W dowolnym momencie może Pani/Pan zgłosić administratorowi chęć ograniczenia przetwarzania danych, ich przeniesienia lub wnieść o ich usunięcie. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W ramach umowy o współadministrowanie, Współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności:

 • za wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 jest odpowiedzialna Spółka Exorigo-Upos S.A.;
 • za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wykonywania przez Panią/Pana przysługujących praw jest odpowiedzialny Exorigo-Upos S.A. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec pozostałych Współadministratorów, tj. FINTURE Sp. z o.o. oraz FINTURE.AI Sp. z o.o. którzy przekażą Pani/Pana żądanie Exorigo-Upos S.A., w celu zrealizowania Pani/Pana żądania.

 

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 12 miesięcy od przesłania aplikacji na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim przypadku Pani/Pana dane zostaną usunięte po upływie 3 lat.