Tester Manualny (Remote)

powrót
Opis oferty:

Long story short;) 

Projekt: innowacyjne rozwiązanie finansowe dla małych i średnich firm 
Tech stack: m.in. Java, JS, React, Google Cloud Platform, Spring, Docker, Mikroserwisy, REST API, GIT, Linux, PostgreSQL 
Zespół: pracuje w Scrumie, aktualnie to specjaliści z obszaru: programowania (Java, JS), Testerzy, Analitycy, Devops
Współpraca: długofalowa, w oparciu o B2B, wymiar czasu – do uzgodnienie (preferowany Full-time) 
Miejsce prac: Zdalnie/ możliwość korzystania z biura w Warszawie 

Jako Tester dołączysz do istniejącego zespołu pasjonatów pracującego nad rozwiązaniem naszego partnera biznesowego, które zmienia podejście usług finansowych dla małych i średnich firm.
Będziesz miał/a możliwość; m.in:

 • Testowania manualnego aplikacji
 • Zapewniania wysokiej jakość wdrażanego rozwiązania
 • Współpracy i dzielenia się wiedzą w startupie
 • Rozwoju w kierunku analizy

Oferujemy:

Oferujemy:

 • Długofalową współpracę (B2B/ zlecenie) przy różnych projektach
 • Elastyczny czas pracy 
 • Pracę zdalną (100% lub part-time, w zależności od projektu). Dla zwolenników pracy z biura nasze warszawskie biuro pozostaje otwarte :)
 • Prywatną opiekę medyczną w LuxMed i kartę Multisport
 • Sprzęt służbowy oraz dostęp do niezbędnych narzędzi
 • Indywidualne podejście do Twojego rozwoju i potrzeb –​ ścieżka kariery w Finitec zależy w dużej mierze od Ciebie i Twojej determinacji, co, jako firma wspieramy, nie stawiając ograniczeń procesowych
 • Możliwość awansów poziomych i zmiany projektów – chcesz rozwijać się w innej technologii niż Twój aktualny projekt? W trakcie współpracy z nami, staramy się zapewnić Ci możliwość zmiany projektu na bardziej odpowiadający kierunkowi Twojego rozwoju
 • Partnerskie podejście do współpracy –​ stawiamy na otwartą i szczerą komunikację 
 • Otwarcie na Twoje pomysły – realny wpływ na rozwój projektów oraz testowanie i implementację nowych rozwiązań
 • Płaską strukturę, zorientowanie na kooperacje oraz procesy uszyte na miarę –​ bez zbędnych formalności i sztucznie wydłużonej ścieżki akceptów 
 • Środowisko oparte na tolerancji i szacunku oraz pracę w nieformalnej atmosferze
 • Wsparcie zespołu specjalistów Finitec – niezależnie od układu na projekcie jesteś jednym z członków zespołu i nawet w przypadku pracy na projektach po stronie Klientów zawsze możesz liczyć na nasze wsparcie
 • Orientację na work-life fit – elastyczne godziny pracy, pozwalające realnie pogodzić życie prywatne z zakresem obowiązków w pracy
 • Regularne spotkania i wyjazdy integracyjne 

Obowiązki:

Dołącz do nas jeśli:

 • Posiadasz 2-letnie doświadczenia w testowaniu aplikacji
 • Odznaczasz się analitycznym myśleniem
 • Bardzo dobrze znasz język angielski w mowie i piśmie
 • Jesteś osobą komunikatywną, nastawioną na współpracę oraz realizację wspólnego celu
 • Patrzysz całościowo na testowane rozwiązanie
 • Mile widziane:

  • Doświadczenie w branży finansowej, najlepiej w obszarze płatności
  • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki informatyczne i pokrewne
  • Certyfikat ISTQB


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Finitec Sp. Z o.o.

Administratorem danych jest Finitec Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 22. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji i mogą być udostępniane do innym podmiotów. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania, modyfikowania oraz usunięcia i zapomnienia. Podanie danych jest dobrowolne.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę Finitec w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczenia danych wyłącznie objętych tym przepisem, jak: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak również dostawcom usług, zapewniającym Spółce funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, partnerom Spółki, Klientom oraz podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody. W przypadku zakończenia procesu rekrutacyjnego, gdy nie była wyrażana dodatkowa zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w formie archiwizacji, w celach dowodowych, przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, który wynosi maksymalnie 10 lat.
Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.