Pracownik Produkcji

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków

 • przygotowanie materiałów do produkcji,
 • obsługa maszyny za pomocą paneli sterujących,
 • nadzór nad procesem technologicznym,
 • dbanie o jakość wyprodukowanego materiału.

Oferujemy:

To oferujemy

 • stałe wynagrodzenie: 4700 zł brutto podstawy + 550 zł (dodatek za pracę w systemie 4-brygadowym) + system premiowy
 • podwyżka wynagrodzenia podstawowego do 5300 zł brutto po okresie wdrożeniowym
 • umowę o pracę tymczasową w okresie szkoleniowym,
 • po okresie próbnym możliwość zawarcia umowy bezpośrednio z firmą,
 • praca w systemie 3-zmianowym lub 4-brygadowym,
 • dostęp do miejsc parkingowych,
 • stabilne zatrudnienie
 • rozwój zawodowy (jasna ścieżka kariery) i doskonalenie kompetencji w obszarze produkcyjnym (szkolenia wewnętrzne)
 • opiekę konsultanta Asistwork na każdym etapie rekrutacji i w procesie zatrudnienia

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • mobilność (dojazd własnym samochodem),
 • chęć rozwoju zawodowego,
 • umiejętność pracy zespołowej.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASISTWORK SP. Z O.O.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asistwork sp. z o. o., („ADO”), adres: ul. Żmigrodzka 244, 51-131 Wrocław.Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email: awgAasistnet.pl.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przez nas przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego dotyczącego stanowiska na które Pan/Pani aplikuje (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w związku z innymi rekrutacjami prowadzonymi przez ADO, pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w szerszym, nieokreślonym przepisami prawa, zakresie jest dobrowolne.Pozostałe podane przez Panią/Pana dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane przez ADO jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO (w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii).W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.