Pracownik Produkcji

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków

 • wykonywanie prac związanych z procesem produkcji

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej

 • obsługa urządzeń przydatnych w procesie produkcji

Oferujemy:

To oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnia w oparciu o umowę o pracy

 • szkolenie wdrożeniowe

 • możliwość rozwoju i awansów

 • premie uznaniowe

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym

 • umiejętność pracy w zespole

 • motywacja do pracy

 • odpowiedzialność za powierzone zadania

Mile widziane

 • doświadczenie na podobnym stanowisku

 • uprawnienia UDT na wózki widłowe (w przypadku braku posiadania możliwość wyrobienia w pierwszym miesiącu pracy)

 • uprawnienia UDT na suwnice (w przypadku braku posiadania możliwość wyrobienia w pierwszym miesiącu pracy)


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASISTWORK SP. Z O.O.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asistwork sp. z o. o., („ADO”), adres: ul. Żmigrodzka 244, 51-131 Wrocław.Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email: awgAasistnet.pl.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przez nas przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego dotyczącego stanowiska na które Pan/Pani aplikuje (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w związku z innymi rekrutacjami prowadzonymi przez ADO, pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w szerszym, nieokreślonym przepisami prawa, zakresie jest dobrowolne.Pozostałe podane przez Panią/Pana dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane przez ADO jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO (w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii).W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.