Java Developer (Mid/Senior)

powrót
Opis oferty:

  • Tworzenie nowoczesnych aplikacji w architekturze mikroserwisów (Java SpringBoot) od etapu ich projektowania, implementacji, testowania, aż po ich dalszy rozwój i utrzymanie w modelu DevOps
  • Udział w automatyzacji procesów oraz wdrożeń na środowiska chmurowe (private/public cloud)
  • Praca dojrzałym, wysoko doświadczonym zespole Scrum-owym profesjonalistów

Oferujemy:

Ciekawa, rozwijająca i długofalowa współpraca w doświadczonym zespole profesjonalistów (deweloperów, analityków, testerów) w dużej międzynarodowej firmie

Dostęp do najnowszych technologii oraz rozwiązań w dużej skali

Możliwość pracy zdalnej w modelu B2B

Obowiązki:

  • Co najmniej 3 lat doświadczenia w programowaniu w Java SE lub EE oraz projektowaniu i tworzeniu skalowalnych, wysokowydajnych i wysokodostępnych rozwiązań klasy klient-server
  • Bardzo dobra znajomość: Java 8+, Spring Framework, skalowalnej architektury systemów rozproszonych, w tym mikroserwisów, rozwiązań bazodanowych (SQL, no-SQL) i chmurowych (kubernetes, docker)
  • Wysokie zdolności analityczne i interpersonalne, praktyczna znajomość narzędzi i procesów wytwórczych oprogramowania (GIT, Maven / Gradle, JUnit, Sonar) oraz ich automatyzacji (CICD, Jenkins) w pełnym cyklu życia aplikacji
  • Praktyczna znajomość nowoczesnych technik, wzorców i praktyk (TDD, BDD, DDD), rozwiązań klasy Open Source oraz doświadczenia w projektowaniu, testowaniu i użyciu API (REST, SOAP)
  • Potwierdzona praca w zespołach zwinnych (Scrum / SAFe)
  • Wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki informatyczne
  • Znajomość języka polskiego oraz angielskiego (B2+)


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: T-Mobile Polska S.A.