Specjalista Ds. Eksportu

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków

 • Prezentacja oferty zainteresowanym klientom.
 • Kontakt telefoniczny i mailowy z klientem.
 • Kompleksowa obsługa zamówień od klientów, monitorowanie dostaw i płatności.
 • Wprowadzanie nowych produktów do sprzedaży.
 • Aktywne poszukiwanie i ofertowanie nowych klientów.
 • Współpraca z innymi działami Firmy, min. monitorowanie dostępności produktów eksportowych.

Oferujemy:

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Uczestnictwo w realizacji ciekawych projektów.
 • Możliwość rozwoju w dużej polskiej firmie o wysokich standardach pracy.
 • Pakiet benefitów m.in. prywatna opieka medyczna, karta sportowo-rekreacyjna, bony świąteczne, wczasy pod gruszą, rabat w firmowym sklepie Herbapol, niespodzianka urodzinowa, dofinansowanie do obiadów.

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.
 • Samodzielność w działaniu i duże poczucie odpowiedzialności.
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz zorientowanie na potrzeby Klienta
 • Chęć do pracy z klientem zagranicznym i uczenia się specyfikacji oferowanych produktów.
 • Obsługa komputera oraz pakietu MS Office ( w szczególności Excel)

Mile widziane

 • Znajomość branży i zasad sprzedaży eksportowej.
 • Znajomość branży FMCG.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: „Herbapol-Lublin” S.A.

Klikając przycisk „Wyślij” zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym i dokumencie CV, w tym: danych dodatkowych oraz szczególnych kategorii danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, jeżeli takie znajdują się w przesłanym dokumencie CV, dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji, prowadzonej przez HERBAPOL- LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie.

 

Ponadto informujemy:

Administrator danych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest HERBAPOL-LUBLIN S.A., 20-471 Lublin, ul. Diamentowa 25, jako pracodawca.

 

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mal: iod@herbapol.com.pl lub pod adresem ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin.

 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO w zw. z art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika). Natomiast inne dane, w tym dane dodatkowe np. dane do kontaktu oraz szczególne kategorie danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO będą przetwarzane  na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Każda ze zgód może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

HERBAPOL-LUBLIN S.A. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Odwołanie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenie w jeden lub kilka z poniższych sposobów:  wysłanie pisemnego oświadczenia na adres 20-471 Lublin, ul. Diamentowa 25, wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@herbapol.com.pl

 

 

Odbiorcy danych osobowych

         Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcy usług i rozwiązań informatycznych, podmioty świadczące usługi rekrutacyjne, w tym dostawcy serwisów rekrutacyjnych on-line tj. w szczególności eRecruiter. Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) usunięcia danych osobowych;

5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.