Przedstawiciel Handlowy Ds. Kluczowych Klientów

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków

 • Realizacja wyznaczonych planów sprzedażowych wartościowych i jakościowych na obsługiwanym terenie
 • Realizacja powierzonych obowiązków oraz prawidłowe wykorzystanie przyznanych budżetów
 • Aktywna sprzedaż produktów uznanych na rynku marek,
 • Rozwijanie sieci sprzedaży poprzez budowanie nowych relacji handlowych​
 • Analiza rynku oraz raportowanie​
 • Odpowiedni merchandising naszych produktów,
 • Zapewnianie wysokiej jakości obsługi naszym klientom​.

Oferujemy:

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,​
 • Dwuskładnikowe wynagrodzenie z premią zależną od wyników,​
 • Niezbędne narzędzia pracy – samochód służbowy i telefon,​
 • Opiekę medyczną
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia specjalistyczne i zawodowe wyzwania,​
 • Możliwość współpracy z najlepszymi w firmie będącej liderem rynkowym​.

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • Doświadczenie na stanowisku Przedstawiciela handlowego
 • Znajomość lokalnego rynku klientów detalicznych z branży FMCG
 • Umiejętność samodzielnego kreowania akcji promocyjnych
 • Samodzielne i aktywne podejście do powierzonych zadań
 • Otwartość na realizację celów sprzedażowych oraz celów jakościowych
 • Prawo jazdy kat. B


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: FoodWell Sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych jest Foodwell Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5, 00-446 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem mailowym: iod@foodwell.pl lub pisemnie na adres: ul Fabryczna 5, 00-446 Warszawa.
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w zakresie w jakim reguluje to Kodeks pracy), a także do dokonania czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody.
Podanie danych wymagane przepisami prawa jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału, natomiast podanie pozostałych danych jest całkowicie dobrowolnie i opiera się na zgodzie kandydata wyrażonej ich podaniem.
Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od jej wyrażenia.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, m.in. agencjom rekrutacyjnym, dostawcom usług IT, internetowym serwisom rekrutacyjnym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako administratora poleceniami. Dane osobowe mogą być także przekazywane organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, Poczcie Polskiej S.A. oraz firmom kurierskim.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem