It Systems Analyst

powrót
Opis oferty:

 • Manage IT infrastructure assets inventory (servers, storage, routers, firewalls, access points, etc.)
 • Renew yearly IT infrastructure assets maintenance and support contracts (servers, storage, routers, firewalls, access points, etc.)
 • Perform 2nd level help desk duties to assist helpdesk technicians.
 • Support new IT infrastructure projects.
 • Assist in the preparation of IT infrastructure yearly budget.
 • Troubleshoot and resolve network outages and hardware issues as they relate to IT infrastructure.
 • Upgrade IT infrastructure as needed (firmware, application updates, security patches, etc.)
 • Must be able to collaborate with other IT team members where infrastructure knowledge and skills are required.
 • Other duties as assigned

Oferujemy:

 • Full time employment contract
 • Attractive salary
 • Private medical care
 • Retirement program
 • Life insurance
 • Multisport card
 • Sharing the costs of foreign language classes
 • Interesting and challenging job
 • Working in international environment

Obowiązki:

 • Fluent English – you’ll be responsible for supporting all European locations
 • Knowledge of how to manage Microsoft Active Directory Sites and Services, Users and Computers.
 • Knowledge and skills how to manage local area networks and wired/wireless networks to connect these devices.
 • Knowledge in setting up a VMWare hypervisor (standalone/cluster) and configuring the VMWare network and storage for high availability/VMotion.
 • Understanding of Citrix infrastructure and troubleshoot user connectivity to Citrix session servers.
 • Knowledge in setting up a storage array (EMC, HP MSA, NetApp) for file sharing (CIFS) and also for VMWare datastore storage via ethernet, iSCSI, DAS or fiber channel.
 • Understanding of network concepts and technology and how to apply them. VLANs/subnets, DHCP, DNS, etc.
 • Knowledge in setting up Cisco routers, switches, firewalls, wireless LAN controllers and access points. Must be able to configure and upgrade as needed.
 • Knowledge in VEEAM backup technology. Must be able to configure a VEEAM backup server to backup virtual servers in VMWare as well as monitor backup jobs and troubleshoot failed backups.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Aludyne Poland sp. z o.o.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Aludyne Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Bielsku-Białej pod adresem ul. Wyzwolenia 84, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000877992 o kapitale zakładowym 5 000,00 zł, nadanym Numerem Identyfikacji Podatkowej 5272946745 oraz numerem REGON 387930957 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem Aludyne Poland Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 84 43-300 Bielsko-Biała

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 24 miesięcy.

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych innym podmiotom.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem Aludyne Poland Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 84 43-300 Bielsko-Biała