Trener It | Front-End

powrót
Opis oferty:

Zakres Twoich obowiązków:

 • Prowadzenie szkoleń z obszaru Front-end w formie hybrydowej (część szkoleń odbywa się stacjonarnie, część w firmie e-learningu), bądź całkowicie online.

Oferujemy:

Co możemy Ci zaoferować:

 • Dowolna forma współpracy – dostosowana do Twoich preferencji i sytuacji życiowej. Komfort wzajemnej współpracy jest dla naszego klienta niezwykle ważny.

 

 • Gotowy program - przygotowany dla Ciebie gotowy program nauczania z podziałem na bloki i poszczególne zajęcia. Nasz klient jest otwarty na Twoje doświadczenie i nowe pomysły, ale jeśli wolisz zacząć od tego co już zostało wypracowane wcześniej to śmiało!

 

 • Gotowe materiały szkoleniowe - wszystko, czego potrzebujesz, aby poprowadzić świetne zajęcia łącznie z gotowymi konspektami zajęć, treściami zadań i sprawdzonymi narzędziami. U naszego klienta jest naprawdę dobrze!

 

 • Ilość godzin nauczania dopasowana do Twoich preferencji - szkolenia są podzielone w taki sposób, aby elastycznie dopasować grafik do możliwości trenerów. Masz dużo czasu i chcesz poprowadzić wiele zajęć? Idziemy w to! Chcesz nauczać tylko kilka godzin w miesiącu? Nie ma sprawy. 

 

 • Hybrydowa nauka - część zajęć jest prowadzona w sposób zdalny lub w formie treści e-learningowych. To oznacza też wygodę i elastyczność dla Ciebie.

 

 • Unikatowa metoda edukacyjna - zostaniesz wprowadzony/a w świat autorskiej metody nauczania naszego klienta, opartej o założenia neurodydaktyki - nauki, która pomaga projektować proces uczenia się zgodnie z naturalnymi preferencjami ludzkiego mózgu. W dodatku odwrócono tu tradycyjny model zajęć, dzięki czemu praktyczne uczenie się nabiera zupełnie nowego znaczenia. Nasz klient nauczy Cię jak to robić.

 

 • Profesjonalne szkolenia z dydaktyki - nasz klient opowie Ci wszystko o dydaktyce, metodyce i prowadzeniu zajęć z kursantami. Przeszkolą Ciebie prawdziwi guru od nauczania, którzy zdradzą pilnie strzeżone tajniki świetnych zajęć i sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Na sali ćwiczeniowej nic nie będzie w stanie Cię zaskoczyć.

 

 • Mentoring merytoryczny i metodyczny - zostanie Ci zapewniona ciągła pomoc ekspertów tematycznych i specjalistów od nauczania, którzy pomogą rozwiązać problemy i podpowiedzą, jak zaprojektować lepsze zajęcia. Co trzy głowy to nie jedna!  

Obowiązki:

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • Jesteś programistą Front-end z bogatym doświadczeniem w projektach komercyjnych.

 • Masz pasję do dzielenia się wiedzą, mentoringu oraz posiadasz/chcesz zdobyć doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

 • Zależy Ci na samorozwoju, kręci Cię obszar edukacji i chcesz współtworzyć zupełnie nowe podejście do nauczania IT w Polsce.

 • Chciałbyś szkolić w zespole, który służy pomocą, wymienia się pomysłami i wzajemnie wspiera.

 

Jak wygląda rekrutacja?

Twój proces rekrutacji będzie szybki i efektywny. Żadnych korporacyjnych wielostopniowych procedur!

 • Twoja aplikacja.

 • Rozmowa online z nami, podczas której sprawdzimy, czy do siebie pasujemy.

 • Ustalenie warunków pracy.

 • Twój start!

Aplikuj i dołącz do zespołu naszego klienta!


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Grupa Outworking

Klikając w przycisk "Aplikuj" lub "Wyślij" wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez OUTWORKING SA danych osobowych zawartych w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan niniejszym aplikuje.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

[Administrator]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OUTWORKING SA z siedzibą w Poznaniu (61-502) przy ul. Langiewicza 2/10.

[Dane kontaktowe]

Możesz skontaktować się z OUTWORKING SA poprzez adres email: dane.osobowe@outworking.pl lub pisemnie na adres siedziby OUTWORKING SA. Pod podanym adresem email może Pan/Pani kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

[Cele przetwarzania i podstawa prawna]

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez OUTWORKING SA w celu:

 • Prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • art. 6 ust. 1 lit c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)
 • art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy)
 • art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia)
 • Wykorzystywania złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)
 • art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia)
 • Przekazywania złożonych dokumentów aplikacyjnych innym spółkom z Grupy kapitałowej OUTWORKING

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)
 • art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia)

[Okres przechowywania danych]

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane:

a) do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko;

b) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez grupę kapitałową OUTWORKING - do momentu wycofania tej zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia zakończenia ostatniego procesu rekrutacyjnego.

Po wskazanym wyżej okresie, dane osobowe przechowywane będą przez czas, jaki właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

[Przekazywanie danych i odbiorcy danych]

W zakresie w jakim wyrazi Pan/Pani na to zgodę, OUTWORKING SA przekazuje Pani/Pana dane osobowe podmiotom z grupy kapitałowej OUTWORKING oraz innym podmiotom, dla których grupa kapitałowa OUTWORKING świadczy usługi dostarczania zasobów ludzkich, do celów obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

[Prawa w związku przetwarzaniem danych osobowych]

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie oświadczenia na adres email - dane.osobowe@outworking.pl
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

[Obowiązek podania danych i stuki ich niepodania]

Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie Pani/Pana z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.