Kreślarz Cad

powrót
Opis oferty:

Twoje zadania:

 • tworzenie dokumentacji technicznej
 • opracowywanie rozwiązań technicznych w projektach
 • projektowanie okien i drzwi 
 • stałe poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności 

Oferujemy:

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę  w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • atrakcyjne wynagrodzenie miesięczne + premie
 • szkolenia wewnętrzne i wdrożenie do pracy
 • możliwości rozwoju zawodowego i udział w eventach branżowych
 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00
 • po 3-miesięcznym okresie próbnym dofinansowanie dojazdów do pracy (dodatek paliwowy)

Obowiązki:

Nasze wymagania:

 • dobra znajomość języka angielskiego, pozwalającej na swobodną komunikację i wymianę informacji
 • znajomość oprogramowania CAD 2D i 3D (Fusion360)​
 • pozytywna postawa, nastawienia na kreatywne rozwiązywanie problemów


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASISTWORK SP. Z O.O.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asistwork sp. z o. o., („ADO”), adres: ul. Żmigrodzka 244, 51-131 Wrocław.Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email: awgAasistnet.pl.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przez nas przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego dotyczącego stanowiska na które Pan/Pani aplikuje (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w związku z innymi rekrutacjami prowadzonymi przez ADO, pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w szerszym, nieokreślonym przepisami prawa, zakresie jest dobrowolne.Pozostałe podane przez Panią/Pana dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane przez ADO jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO (w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii).W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.