Specjalista Ds. Rozwoju Sieci Serwisowej

powrót
Opis oferty:

Opis stanowiska:

 • utrzymywanie trwałych relacji z lokalnymi partnerami serwisowymi oraz dostawcami komponentów w zakresie umów autoryzacyjnych;
 • przygotowywanie projektów umów serwisowych z operatorami/klientami i partnerami zew. w zakresie serwisowania stacji ładowania;
 • weryfikacja poprawności rozliczeń pomiędzy spółką, a lokalnymi partnerami serwisowymi;
 • współpraca z Działem Serwisu przy organizacji i realizacji akcji serwisowych oraz przebudów stacji ładowania;
 • utrzymanie bazy partnerów serwisowych i archiwizacji historii współpracy;
 • tworzenie i opiniowanie procedur i wytycznych dla procesu audytowania i certyfikacji autoryzowanych punktów serwisowych;
 • utrzymywanie relacji operacyjnych z operatorami bądź użytkownikami stacji ładowania. 

Obowiązki:

Profil Kandydata:

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne/filologiczne/handlowe;
 • min. 3 lata doświadczenia na stanowisku związanym ze sprzedażą/obsługą klientów lub szkoleniami;
 • znajomość j. angielskiego na poziomie min. B2;
 • umiejętności interpersonalne oraz sprzedażowe;
 • prawo jazdy kat. B;
 • dostępność do podróży służbowych.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Ekoenergetyka Polska S.A.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ekoenergetyka - Service Sp. z o.o., adres: ul. Nowy Kisielin –  ul. Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590194, o kapitale zakładowym 300 000,00 złotych, NIP: 9731024818, REGON: 363158620.
 2. Kontakt z administratorem można uzyskać pod adresem hr@ekoenergetyka-service.com.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na które kandydat aplikuje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), czyli zgody na przetwarzanie danych oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w związku z art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a następnie przez okres 1 roku od zakończenia rekrutacji. Wysłanie aplikacji jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych w niej zamieszczonych w procesie rekrutacyjnym, do którego kandydat przystępuje.
 5. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od momentu udzielenia zgody.
 6. Dostęp do danych osobowych kandydatów mogą mieć: osoby upoważnione przez Administratora; podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów m.in. firmy księgowo-kadrowe, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi IT, firmy doradcze; podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie przepisów prawa.
 7. Może Pan/Pani skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.  
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, podanie danych w szerszym zakresie ma charakter dobrowolny.