Doradca Ds. Leasingu

powrót
Opis oferty:

 • realizacja celów sprzedażowych poprzez obsługę klientów biznesowych w dedykowanych kanałach dystrybucji 
 • aktywne pozyskiwanie klientów biznesowych na rynku lokalnym; 
 • budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z klientami oraz partnerami biznesowymi spółki; 
 • identyfikowanie potrzeb inwestycyjnych klientów, prezentowanie i negocjowanie ofert oraz finalizacja procesu sprzedaży; 
 • dbanie o rozwój i kreowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku lokalnym; 
 • monitoring konkurencji i trendów rynkowych w wyznaczonym obszarze; 
 • aktywne uczestnictwo w rozwoju i usprawnianiu procesów sprzedażowych; 

Oferujemy:

 • stabilną współpracę B2B; 
 • wynagrodzenie podstawowe, ryczałt na samochód;  
 • atrakcyjny system prowizyjny; 
 • dostęp do szerokiego pakietu benefitów m.in. ubezpieczenie grupowe na życie, opieka medyczna, karta MultiSport, platforma MyBenefit; 
 • partnerskie podejście i wspierające środowisko pracy; 
 • niezbędne narzędzia do współpracy: laptop, telefon komórkowy;

Obowiązki:

 • min. 18 miesięczne doświadczenie w sprzedaży w kanale dystrybucji B2B  
 • mile widziane doświadczenie w branży leasingowej, bankowości, ubezpieczeniach, współpracy z dostawcami maszyn i urządzeń, dealerami samochodów; 
 • doświadczenie w aktywnym pozyskiwaniu i obsłudze klientów biznesowych; 
 • umiejętność budowania i utrzymywania relacji biznesowych; 
 • wysoka motywacja do działania i osiągania wyników; 
 • mile widziana znajomość lokalnego rynku; 
 • aktywne prawo jazdy kat. B;


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ALIOR BANK

Kliknięcie przycisku „Wyślij” oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, innych niż dane wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, przesyłanych w ramach niniejszego zgłoszenia dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji, prowadzonego przez ALIOR LEASING SP. Z O.O. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy, abyś nie klikał tego przycisku.

 

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESŁANKACH I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alior Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@aliorleasing.pl, poczta: Alior Leasing sp. z o.o. , IOD, ul. Szewczenki 8, 40-855 Katowice.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez AL w celach związanych z rekrutacją.

 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

 1. 6 ust. 1 lit. c) (cel i zakres przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z art. 221 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy),
 2. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem AL) oraz
 3. 6 ust. 1 lit. a) (podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda, dotycząca danych wykraczających poza art. 221 § 1 Kodeksu pracy lub rekrutacji przyszłych),

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Prawnie uzasadnionym interesem AL jest zapewnienie bezpieczeństwa Klientom oraz pracownikom, jak również przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym, w tym wyłudzeniom finansowania.

AL będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez czas trwania danej rekrutacji, tj. od momentu złożenia przez Panią/Pana aplikacji/CV do momentu jej zakończenia.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez AL także na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeżeli wyraziła Pani/Pan na to zgodę, do momentu jej odwołania, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat.

Kategorie odbiorców danych: 

AL może udostępniać Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa,
 2. podmiotom, przy współpracy których AL wykonuje swoje obowiązki lub realizuje cele związane z rekrutacją, w szczególności agencjom HR.

Podmioty, o których mowa powyżej, przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy z AL lub na podstawie stosownego upoważnienia, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony AL jako administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od AL:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzane tych danych następuje na podstawie Pani/Pana zgody.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego o prawnie uzasadniony interes AL.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywało się będzie na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z AL lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

Niezależnie od powyższych uprawnień, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych wymaganych przez AL jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Nie ma Pani/Pan obowiązku podania tych danych, lecz ich niepodanie uniemożliwi wzięcie przez Panią/Pana udziału w rekrutacji.