Dyrektor It

powrót
Opis oferty:

Twoje zadania:

 • Kreowanie i wdrażanie nowych systemów informatycznych, ułatwiających działania operacyjne i wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Opracowywanie standardów pracy w projektach IT, zarządzanie projektami związanymi z rozwojem systemów i procesów oraz rekomendowanie rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności działu IT
 • Organizacja i bieżące zarządzanie działem informatyki, w tym budowanie i utrzymanie kompetencji zespołu (rekrutacje, rozwój poszczególnych osób, zapewnienie szkoleń);
 • Zapewnianie bezpieczeństwa informacji oraz systemów (cyber security), tworzenie i wdrażanie procedur w obszarze bezpieczeństwa
 • Współpraca z biznesem i Zarządem, przekładanie wymagań biznesowych na rozwój działu
 • Planowanie budżetu i kontrola procesów decyzyjnych
 • Koordynacja zadań działu IT z perspektywy finansowej oraz strategicznej
 • Zapewnienie ciągłości funkcjonowania całego obszaru IT w sytuacjach kryzysowych;
 • Zapewnienie zgodności procedur i innych przepisów wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa systemu informatycznego danej firmy

Oferujemy:

Nasza oferta:

W Grupie Wielton dbamy o przyjazną kulturę i dobre warunki zatrudnienia. Doceniamy współpracę i wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań. Naszym pracownikom zapewniamy m.in.:

 • Bardzo duże wyzwania w dynamicznym środowisku produkcyjnym i szybki rozwój zawodowy,
 • Możliwość współtworzenia nowatorskich projektów i rozwiązań, które wyprzedzają branżę,
 • Możliwości awansu do struktur międzynarodowych, w tym zarządzania zagranicznymi jednostkami firmy,
 • Pakiet benefitów zawierający m.in.: pakiet medyczny Medicover, dofinansowanie zajęć sportowych, dodatkowe ubezpieczenie,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, przejrzysty system premiowy i dodatkowe programy motywacyjne z nagrodami finansowymi,
 • Wsparcie w relokacji.

Obowiązki:

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • 7 lat doświadczenia na stanowisku menadżera w dziale IT,
 • Znajomość wdrażania i prowadzenia projektów informatycznych,
 • Praktyczna wiedza z obszaru ERP, infrastruktury oraz bezpieczeństwa informatycznego,
 • Doświadczenie i bardzo dobra znajomość administracji systemów Microsoft i Vmware,
 • Znajomość infrastruktury serwerowej oraz znajomość technologii informatycznych, webowych oraz sieciowych,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętność pracy z zespołami i prowadzenie procesów decyzyjnych w zespole
 • Zdolność do motywowania ludzi, ocenę i rozwój umiejętności pracowników,
 • Wysokie umiejętności analityczne i decyzyjne.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Wielton SA

Administratorem danych osobowych udostępnianych poprzez formularz rekrutacyjny jest Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu, ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń („Wielton”). Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Danych w Wielton S.A. możliwy jest drogą mailową: abd@wielton.com.pl lub telefoniczną pod numerem telefonu: 511 448 798.

Dane osobowe podane w formularzu rekrutacyjnym oraz w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą w celu oceny kwalifikacji kandydata oraz przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wybrane stanowisko. W razie wyrażenia odrębnej zgody, dane kandydata będą przetwarzane także na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Podstawą przetwarzania udostępnionych przez kandydata danych są:

- przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy), w zakresie w jakim przepisy wymagają przekazania określonych danych w celu zawarcia umowy o pracę (tj. imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia);

- zgoda udzielona przez kandydata, w zakresie pozostałych danych (np. zdjęcia) udostępnionych w CV, liście motywacyjnym i pozostałych dokumentach udzielona poprzez zamieszczenie pozostałych danych w dokumentacji aplikacyjnych;

- prawnie uzasadniony interes Wielton, w zakresie danych kandydata zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej (w uzasadnionym interesie Wielton jest sprawdzenie kwalifikacji kandydata na wybrane stanowisko).

Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Wielton, jak też podmioty udzielające Wielton wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (w tym dostawcy usług IT oraz podmioty świadczące usługi pośrednictwa w procesie rekrutacji).

Dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia rekrutacji. Po tym czasie dane będą przechowywane dodatkowo przez okres 6-ciu miesięcy, chyba, że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od Wielton dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody), przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w ramach prawnie uzasadnionego interesu ze względu na szczególną sytuację.

W celu wykonania praw prosimy o kontakt z Wielton zgodnie z udostępnionymi informacjami kontaktowymi.

Podanie danych osobowych w celu rekrutacji jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Wielton S.A. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.”