Project Manager

powrót
Opis oferty:

Zakres obowiązków:

 • Kierowanie projektami od momentu zbierania wymagań po odbiór i wdrożenie;
 • Dążenie do zrozumienia potrzeb i wspieranie zespołu produktowego w zbieraniu i definiowaniu wymagań dla projektów zgodnie z przyjętą formą;
 • Prowadzenie spotkań projektowych i ceremonii wynikających z przyjętej metodologii;
 • Proaktywne identyfikowanie i usuwanie blokad i zależności zespołu;
 • Tworzenie i monitorowanie harmonogramu projektu;
 • Czynny udział w Programme Review i informowanie o stanie i kosztach projektu wszystkich interesariuszy;
 • Proaktywne identyfikowanie i mitygacja ryzyka w projekcie;
 • Nieustanna troska o usprawnianie procesów wokół zespołu i używanych przez zespół narzędzi wspomagających proces tworzenia oprogramowania;
 • Pomoc zespołowi produktowemu w określaniu wartości projektów/zgłaszanych potrzeb, aby decyzje o priorytetach były podejmowane na podstawie danych, np. ROI.

Oferujemy:

To oferujemy:

 • pracę w pełni zdalną, bądź model hybrydowy;
 • pracę w stabilnej i perspektywicznej firmie, w jednej z najszybciej rozwijających się branży;
 • wspólnie wynegocjowane warunki współpracy – typ umowy, wynagrodzenie oraz benefity;
 • możliwość współpracy z działami pełnymi kreatywnych ludzi, znających misję firmy;
 • system najlepszych szkoleń, który będzie dostosowany do Twoich potrzeb;
 • stałe godziny pracy, czyli realny work & life balance.

Obowiązki:

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy z zespołem inżynierów;
 • Znajomość i rozumienie cyklu rozwoju oprogramowania;
 • Znajomość narzędzi wspomagających proces tworzenia oprogramowania jak i dobrych praktyk w tym procesie;
 • Praktyczne doświadczenie w pracy z metodykami zwinnymi i gotowość do szybkiej reakcji na zmieniające się priorytety;
 • Doświadczenie w tworzeniu harmonogramów projektu i sposobów zarządzanie ryzykiem w projekcie;
 • Nastawienie na samodzielne poszukiwanie optymalnych rozwiązań poprzedzone stosownymi badaniami i analizami;
 • Umiejętność myślenia operacyjnego oraz podejmowania decyzji;
 • Zdolności analityczne (praca z danymi i wyciąganie z nich wniosków) oraz organizacyjne (w tym umiejętność organizacji pracy własnej);
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie pozwalająca na swobodną komunikację z partnerami spółki;


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Bauer SEO Group