Technik/Inżynier Serwisu Instalacji Niskoprądowych/Systemów

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków

 • Konserwacja urządzeń i instalacji niskoprądowych, ochrony przeciwpożarowej;
 • prowadzenie zleconych prac zgodnie z otrzymanymi założeniami ekonomicznymi (oferty, umowy);
 • diagnostyka usterek i określanie trybu postępowania;
 • tworzenie raportów serwisowych z prac serwisowych i dodatkowych;
 • tworzenie raportów/protokołów serwisowych z prac serwisowych i dodatkowych;
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z kontrahentami

Oferujemy:

To oferujemy

 • umowę o pracę od pierwszego dnia;
 • auto służbowe, z możliwością korzystania również do celów prywatnych;
 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie będącej liderem branży w Polsce;
 • możliwość zdobycia i pogłębienia kwalifikacji;
 • nowoczesne narzędzia pracy

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • znajomość branży instalacji ochrony p.poż.;
 • znajomość branży i systemów SSP oraz ogólna znajomość instalacji budynkowych współpracujących z SSP i stałych urządzeń gaśniczych;
 • znajomość zagadnień współpracy urządzeń w sieciach LAN i diagnostyki urządzeń PC;
 • znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • uprawnienia SEP 1kV E i D;
 • samodzielność i skuteczność w realizacji zleconych prac;
 • sumienność i terminowość, dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: SPIE Building Solutions Sp. z o. o.

Kliknięcie przycisku „Wyślij” oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji. 

Administratorem danych osobowych jest SPIE Building Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 5, 02-675 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) Krzysztofa Wawera, kontakt z IOD jest możliwy za pomocą adresu e-mail: iod@spie.com. Przekazane dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb obecnej rekrutacji, w oparciu o przesłankę dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą wyrażoną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/a dane osobowe mogą zostać przekazane właścicielom portali rekrutujących służących do rekrutacji.

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą;
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • żądania przeniesienia danych;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przetwarzanie przez czas trwania rekrutacji (maksymalnie 12 miesięcy) lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Dane osobowe nie zostaną poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.