Pracownik Obsługi Klienta

powrót
Opis oferty:

Miejsce pracy: Lidzbark Warmiński, ul. Świętochowskiego 5

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, 0,75 et., praca zmianowa

Twoje zadania:

 • obsługa klientów w urzędzie pocztowym,
 • sprzedaż usług i produktów oferowanych przez Pocztę Polską,
 • rejestracja operacji w systemach informatycznych,
 • sporządzanie/prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych zadań.

Oferujemy:

U nas zyskasz:

 • wsparcie opiekuna podczas pierwszych trzech miesięcy pracy,
 • atrakcyjne warunki zakupu prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie,
 • dofinansowanie do wypoczynku i wydarzeń kulturalnych,
 • pożyczki na preferencyjnych warunkach, wsparcie w przypadku trudnej sytuacji życiowej,
 • trzynastą pensję i dodatek stażowy za pracę w Poczcie Polskiej,
 • możliwość zakupu karty Multisport na korzystnych warunkach,
 • kartę rabatową Biznestank i zniżki u partnerów biznesowych,
 • możliwość dołączenia do pocztowych grup sportowych.

Obowiązki:

Dołącz do nas, jeśli:

 • masz wykształcenie minimum średnie,
 • potrafisz obsługiwać komputer (w tym MS Office - poziom podstawowy),
 • jesteś osobą komunikatywną i lubisz pracę z klientem,
 • jesteś odpowiedzialny/a i dokładny/a.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w obsłudze klienta lub sprzedaży.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Poczta Polska Spółka Akcyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

1) w zakresie określonym w przepisach prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych, dalej RODO);

2) w zakresie nieokreślonym w przepisach prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody.

3) w celu uczestnictwa jako polecający w Konkursie Polecania Kandydatów „Nagradzanie za polecanie”, a także w celu obrony przed roszczeniami ze strony polecającego lub poleconego w Konkursie Polecania Kandydatów „Nagradzanie za polecanie” związanymi z udziałem w konkursie - w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgód, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia przystąpienia przez Panią/Pana do Konkursu (jako polecający w Konkursie Polecania Kandydatów „Nagradzanie za polecanie”), a w przypadkach wzięcia przez Panią/Pana udziału w Konkursie i niewycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przed zakończeniem procesu wyboru kandydata do zatrudnienia – przez okres 12 miesięcy od dnia przystąpienia do Konkursu, tj. przez okres niezbędny dla ochrony przed roszczeniami związanymi z przebiegiem procesu rekrutacji i wyboru kandydata do zatrudnienia oraz wypłatą nagrody przysługującej w związku z udziałem i na warunkach Konkursu, z wyjątkiem list do wypłat nagrody, które będą przechowywane przez okres 5 lat (licząc od stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym przeprowadzono rekrutację).

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

6. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie stosownej informacji na adres: Poczta Polska S.A., Centrum Kadr i Szkoleń, Dział Rekrutacji, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa lub rekrutacja.centrala@poczta-polska.pl

7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych powoduje brak możliwości wzięcia przez Panią/Pana udziału w Konkursie.

9. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom pośredniczącym, na zlecenie administratora, w prowadzeniu Konkursu, a także dostawcom narzędzi informatycznych wykorzystywanych w tym procesie.

10. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego (Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r., stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, zapewniony przez „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework), w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Wykaz podmiotów, które przystąpiły do programu „Ram ochrony danych UE-USA” dostępny jest pod adresem: Participant Search (dataprivacyframework.gov)