Specjalisty Ds. Serwisu I Żywienia W Sekcji Drobiu

powrót
Opis oferty:

 • Doradztwo żywieniowe w zakresie żywienia drobiu
 • Dobór odpowiedniego programu żywienia w oparciu o oczekiwania i orientację klienta na wynik końcowy
 • Budowanie długofalowych relacji z klientami
 • Realizacja indywidualnych celów dystrybucyjnych
 • Bieżąca analiza rynku oraz działań konkurencji
 • Praca na terenie województw: mazowieckiego i łódzkiego

Oferujemy:

 •  Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Samochód służbowy
 • Samodzielność i niezależność w działaniu
 • Pełne wdrożenie, wsparcie merytoryczne
 • Back Office

Obowiązki:

 • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku: branża rolnicza
 • Mile widziane wykształcenie wyższe rolnicze – zootechnika lub pokrewne
 • Znajomość technik sprzedaży i orientacja na cel
 • Prawo jazdy kat. B


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: EKOPLON

Klikając w przycisk „Aplikuj" zgadzasz się na przetwarzanie przez EKOPLON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Grabkach Dużych 82, 28-225 Szydłów, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Klikając w przycisk „Aplikuj" zgadzasz się na przetwarzanie przez EKOPLON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Grabkach Dużych 82, 28-225 Szydłów oraz AGROSUP Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. aleja Solidarności 34, 25-323 Kielce , Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EKOPLON sp. z.o.o. sp.k. Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów oraz AGROSUP Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. aleja Solidarności 34, 25-323 Kielce;

2) z inspektorem ochrony obu firm może Pan/Pani skontaktować się mailowo daneosobowe@ekoplon.pl lub tradycyjnie na podane adresy administratora.

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. W przypadku ubiegania się przez Panią /Pana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę dane osobowe przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Kodeksu Pracy. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnione osoby, odpowiedzialne za rekrutację oraz dostawca systemu rekrutacyjnego.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji;

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.