Specjalista/Specjalistka Ds. Zamówień Publicznych

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków

 • kompleksowe przygotowywanie ofert przetargowych zgodnie z prawem zamówień publicznych
 • analizowanie SIWZ, umów i innych dokumentów przetargowych
 • bieżące śledzenie ogłoszeń z zakresu zamówień publicznych w oparciu o ogólnodostępne źródła, jak i narzędzia otrzymane od pracodawcy
 • opracowywanie projektów zapytań, odpowiedzi na wezwania zamawiających
 • organizacja gwarancji ubezpieczeniowych/bankowych należytego wykonania umowy, gwarancji wadialnych
 • zabezpieczenie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz postępowań zakupowych i jej archiwizowanie po zakończonym postępowaniu
 • współpraca z działem handlowym
 • przygotowywanie ofert handlowych oraz odpowiedzi na zapytania ofertowe
 • aktualizacja i utrzymanie bazy danych klientów
 • generowanie raportów i analiz na potrzeby zespołu handlowego

Oferujemy:

To oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowę o pracę
 • pracę w otwartym zespole współpracowników
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
 • prywatną opiekę medyczną
 • świadczenia z funduszu socjalnego
 • możliwość nauki języków obcych
 • niezbędne narzędzia pracy

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu prawa, administracji, zamówień publicznych
 • przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na takim samym lub podobnym stanowisku
 • bardzo dobra organizacja pracy, sumienność i odpowiedzialność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • bardzo dobra znajomość pakietu Office (Word, Excel),

Mile widziane

 • mile widziana znajomość j. angielskiego


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: FCC Polska Sp. z o.o.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez FCC Polska Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@fcc-group.pl.
Będziemy przetwarzali różne informacje o Tobie w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę:
• w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje);
• w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy, informacje o spotkaniach rekrutacyjnych, nasza ocena Twoich predyspozycji do zajmowania określonego stanowiska);
• w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest wymagany w systemie eRecruiter do Twojej prawidłowej identyfikacji;
• w oparciu o Twoją zgodę (m.in. dane, które dobrowolnie zamieszczasz w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym, np. Twój wizerunek, zainteresowania, dane zawarte w referencjach od byłych pracodawców);
• prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę);
• zbadania satysfakcji z procesu rekrutacji (w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes);
• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z rekrutacją (w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes);
• na wypadek gdybyśmy musieli powtórzyć tę rekrutację (w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes).
Zasadniczo, prosimy o nieprzekazywanie nam podczas procesu rekrutacji żadnych danych wrażliwych, takich jak np. informacje o stanie Twojego zdrowia czy inne dane wskazane w art. 9 RODO. Jeśli jednak uznasz, że podanie takich danych w trakcie procesu rekrutacyjnego jest konieczne, np. ze względu na Twoją szczególną sytuację, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie przez nas takich danych wrażliwych.
Podanie danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (jeżeli zostały wskazane powyżej) jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podobnie podanie wskazanych powyżej danych niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy i niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 12 miesięcy; a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 24 miesięcy.

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Analizujemy kandydatów w systemie eRecruiter za pomocą różnych filtrów wyszukiwania i oceniamy ich pod kątem kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego do zajmowania określonego stanowiska pracy. Dokonujemy tego w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na wyszukiwaniu i grupowaniu kandydatów, którzy najlepiej pasują do określonego stanowiska pracy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rekrutacja@fcc-group.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@fcc-group.pl.