Kierownik Salonu

powrót
Opis oferty:

Do Twoich obowiązków będzie należało między innymi:

 • odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie salonu,

 • organizacja pracy zespołu salonu, w tym organizacja czasu pracy,

 • motywowanie i ocena pracowników,

 • realizacja planów sprzedażowych,

 • obsługa klientów według najwyższych standardów obsługi.

Oferujemy:

Co dajemy od siebie?

 • umowę o pracę,

 • stabilne zatrudnienie ze stałym wynagrodzeniem podstawowym,

 • dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od wyników sprzedaży salonu,

 • pracę w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze,

 • szkolenie niezbędne do podjęcia pracy na ww stanowisku,

 • możliwości rozwoju w nowoczesnej sieci na polskim rynku optycznym.

Obowiązki:

Nasze wymagania:

 • doświadczenie w prowadzeniu punktu sprzedażowego (mile widziane doświadczenie w branży optycznej),

 • doświadczenie na stanowisku co najmniej doradcy klienta w branży optycznej lub doświadczenie w zarządzaniu zespołem sprzedażowym w innej branży,

 • dyspozycyjność (praca również w weekendy).

 

Do tego wspaniale będzie, jeśli masz:

 • wysoko rozwinięte umiejętności sprzedażowe i organizacyjne,

 • łatwość w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów,

 • dbanie o wizerunek salonu,

 • wysoka kultura osobista,

 • optymizm, inicjatywa.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Grupa Kodano

Administratorem danych osobowych przekazanych w niniejszym formularzu jest Grupa Kodano (dalej „Grupa Kodano”, w skład której wchodzą: Kodano Optyk Sp. z o.o., Kodano S.A. (obie z siedzibą w Krakowie, ul. Samozwaniec 39, 31-711 Kraków), oraz iQ Vision Sp. z.o.o i OptoCare Sp. z o.o. (z siedzibą w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 18, 31-711 Kraków). W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@kodano.pl. Jeśli chcesz wycofać udzielone nam zgody lub złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, po prostu napisz wiadomość na ten adres.

Cele przetwarzania danych i podstawy prawne: Twoje dane osobowe podane w CV będą przetwarzane w poniższych celach: a) prowadzenie rekrutacji oraz ewentualne późniejsze zatrudnienie – na podstawie przepisów prawa pracy, a w szerszym zakresie na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez przesłanie CV (art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) RODO); b) przyszłe procesy rekrutacyjne, jeśli wyraziłeś na to zgodę – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); c) prawnie uzasadnione interesy Grupy Kodano, tj. konieczność zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z rekrutacją (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Udostępnianie danych: Twoje dane mogą być udostępnione w procesie rekrutacji dostawcom systemów zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT, takim jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Po zatrudnieniu Twoje dane mogą być udostępnione firmom udzielającym świadczenia zdrowotne, podmiotowi organizującemu szkolenia w zakresie BHP, zakładom ubezpieczeń oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych). Okres przechowywania danych: Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia danej rekrutacji, a w przypadku zatrudnienia - tak długo, jak będziesz u nas zatrudniony i jak długo będą wymagały tego przepisy prawa, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z rekrutacją i zatrudnieniem. Jeśli wyraziłeś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 1 rok. Przed upływem tego terminu zapytamy Cię o ewentualne przedłużenie zgody. Przysługujące Ci prawa: W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzamy Twoje dane. W każdej chwili możesz żądać przeniesienia swoich danych (które przetwarzamy elektronicznie) do innego podmiotu – nowego pracodawcy. Przysługuje Ci też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Dobrowolność danych: Podanie Twoich danych osobowych jest konieczne do udziału w rekrutacji (a następnie do zatrudnienia) w zakresie określonym w przepisach prawa (art. 221 kodeksu pracy). Jeśli umieszczasz w CV szerszy zakres danych, robisz to dobrowolnie, wyrażając tym samym zgodę na ich wykorzystanie przez Grupę Kodano. Podanie danych na cele przyszłych rekrutacji jest całkowicie dobrowolne. — Klikając w przycisk „Aplikuj” zgadzam się na przetwarzanie przez Grupę Kodano z siedzibą w Krakowie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko pracy. Zgoda obejmuje dane zawarte w moim CV lub w innych załączonych dokumentach aplikacyjnych, a także danych zawartych w powyższym formularzu. — Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez grupę Kodano z siedzibą w Krakowie do celów przyszłych rekrutacji (do 1 roku).