Administrator Systemów Erp I It

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków:

 • Administrowanie systemem ERP
 • Analiza i rozwiązywanie problemów związanych z obsługą systemu ERP i IT
 • Współpraca z dostawcami w zakresie modyfikacji, integracji i rozbudowy funkcjonalności systemu ERP zgodnie z potrzebami biznesowymi
 • Monitorowanie wydajności i zapewnienie ciągłości działania systemu ERP
 • Podstawowa obsługa i konfigurowanie baz danych
 • Administrowanie serwerami Windows i Linux
 • Administrowanie środowiskiem Microsoft 365
 • Monitorowanie korporacyjnego środowiska sieciowego
 • Wsparcie użytkowników – rozwiązywanie zgłaszanych problemów
 • Tworzenie raportów, dokumentacji technicznej oraz instrukcji
 • Szkolenie użytkowników
 • Realizacja procesów zakupowych

Oferujemy:

Twoje korzyści:

 • Benefity odpowiadające różnorodnym potrzebom: dbania o zdrowie (prywatna opieka medyczna LuxMed, ubezpiecznie grupowe UNIQUA), rozwoju (indywidualna ścieżka szkoleniowa, szkolenia wewnętrzne, platforma eLearningowa do nauki języków obcych, zniżki na studia), lifestyle (system kafeteryjny MyBenfeit), socjalne (ZFŚS)
 • Car Sharing: nasi pracownicy, dojeżdżający do pracy ze Szczecina lub Stargardu mają możliwość korzystania z firmowych samochodów poolowych w celu dojazdu do i z pracy
 • System premiowy
 • Współpracę w oparciu o szacunek i wiedzę
 • Możliwość nabywania doświadczenia w międzynarodowej współpracy
 • Możliwość pracy hybrydowej

Obowiązki:

Sprawdź, czy nasze wymagania odpowiadają Twojemu doświadczeniu:

 • Doświadczenie w administrowaniu systemem klasy ERP (Rekord.ERP lub inny)
 • Podstawowa wiedza z zakresu administrowania bazami danych
 • Podstawowe doświadczenie w administrowaniu serwerami Windows i Linux
 • Podstawowe doświadczenie w administrowaniu środowiskiem Microsoft 365
 • Umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego uczenia się
 • Samodzielność, sumienność i dbałość o szczegóły
 • Komunikatywność i umiejętność pracy z ludźmi
 • Chęć rozwoju i pogłębiania wiedzy z zakresu zarządzania systemami ERP i IT

 

Mile widziane:

 

 • Znajomość procesów biznesowych i wiedza techniczna związana z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, przynajmniej w jednym z obszarów: gospodarki magazynowej, produkcji, logistyki, zakupów, finansowo-księgowym
 • Doświadczenie w zakresie tworzenia zapytań w oparciu o język SQL
 • Doświadczenie w zarządzaniu korporacyjnym środowiskiem sieciowym
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego, w tym umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Europa Systems Spółka z o.o.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacyjnych przez Europa Systems Sp. z o.o. na aplikowane przeze mnie stanowisko.
 
Europa Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Żabów 76B, 74-200 Pyrzyce, jako Administrator Danych Osobowych, informuje Pana/Panią, iż:
1) Inspektorem Ochrony Danych w Europa Systems jest Pan Łukasz Wielgosz, adres e-mail: lukasz.wielgosz@europasystems.com;
2) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenie rekrutacji, podane dane będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 12 miesięcy od wysłania CV;
4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) Od 25 maja 2018r. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą Klauzulą Informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.