Opiekun Klienta

powrót
Opis oferty:

 • Profesjonalne doradztwo i kompleksowa obsługa klienta
 • Realizacja celów sprzedażowych
 • Dbałość o dokumentację sprzedażową i posprzedażową
 • Doskonalenie wiedzy produktowej
 • Przyjmowanie dostaw i rozmieszczenie towaru na sali sprzedaży

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Kartę Sportową oraz Opiekę Medyczną - na preferencyjnych warunkach
 • Realną szansę rozwoju w ramach ścieżki kariery
 • Udział w profesjonalnych programach szkoleniowych
 • Wsparcie mentora podczas okresu wdrożenia
 • Rabat pracowniczy 20% - na produkty z naszej oferty
 • Udział w eventach - jak np. Business Run
 • Konkursy sprzedażowe
 • Bony świąteczne
 • Premię miesięczną
 • Nagrodę za polecenie pracownika
 • Nowoczesne narzędzia wspierające sprzedaż (system CRM, Klub Komfort)
 • Możliwość awansu na stanowisko Opiekun Klienta Ekspert

Obowiązki:

 • Chęć stania się ekspertem sprzedaży
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • Nastawienie na cel oraz skuteczność w działaniu
 • Sprawność w organizowaniu swoich zadań
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Pasja do aranżacji wnętrz


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: SKLEPY KOMFORT S.A.

Administratorem moich danych są Sklepy Komfort S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Srebrzyńska 14, 91-074 Łódź, e-mail: odo@komfort.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 267428, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 85.418.228,14 zł (wpłacony w całości), NIP 851-299-15-93.
Mam prawo do dostępu do moich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz do przenoszenia danych. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
Dane będą przetwarzane w celu zatrudniania pracownika oraz prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zmierzających do zatrudnienie osoby, której kwalifikacje i umiejętności najbardziej odpowiadają jego zapotrzebowaniu. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora. W każdej chwili mogę odwołać tę zgodę. Odwołanie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych przed jej odwołaniem. Moje dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji.
Podstawą prawną przetwarzania moich danych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zatrudnianie pracowników oraz prowadzenie postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje i umiejętności najbardziej odpowiadają jego zapotrzebowaniu.
W przypadku wyrażenia przeze mnie dobrowolnej i opcjonalnej zgody na przetwarzanie moich danych dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, podstawą przetwarzania moich danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Odbiorcami moich danych osobowych mogą być:
1. Agencje pośrednictwa pracy,
2. Agencje pracy tymczasowej,
3.Podmioty świadczące usługi teleinformatyczne
4. Kurierzy i poczta.
5.Partnerzy administratora biorący udział w procesie rekrutacji

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane:
1. do czasu zakończenia procesu rekrutacji,
2. w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie moich danych dla celów przyszłych rekrutacji - aż do zakończeniach tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia mojej zgody na przetwarzanie danych.
W zakresie, w jakim Administrator przetwarza moje dane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, przysługuje mi prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SKLEPY KOMFORT S.A. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb obecnej rekrutacji. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy że firma SKLEPY KOMFORT S.A. będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody.