Przedstawiciel Handlowy

powrót
Opis oferty:

Twoje zadania

 • Realizowanie celów sprzedażowych poprzez profesjonalne doradztwo, badanie potrzeb klientów i proponowanie najlepszych rozwiązań
 • Nawiązywanie i utrzymywanie profesjonalnych relacji handlowych z klientami
 • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów i rozwój sprzedaży
 • Bieżące śledzenie trendów oraz sytuacji na rynku​

Oferujemy:

Co warto o nas wiedzieć

 • System premiowy uzależniony w pełni od wyników Twojej pracy; premie wypłacamy dwa razy w roku
 • Umowa o pracę jest u nas standardem, 94% naszych pracowników ma umowę o pracę na czas nieokreślony
 • Gwarantujemy Ci wsparcie ekspertów, opiekę merytoryczną i uzupełnianie wiedzy poprzez stały system szkoleń – odwiedź nas na youtube, żeby poznać naszych ekspertów
 • Zapewniamy specjalistyczne wdrożenie oraz wsparcie opiekuna w początkowym okresie pracy
 • Zapewniamy narzędzia nie tylko do pracy – samochód, telefon służbowy, iPad
 • Praca odbywa się w systemie zadaniowym i jest mobilna
 • Propagujemy zdrowy tryb życia poprzez rozwinięty pakiet socjalny, sportowy i finansowanie opieki medycznej
 • Znajdujemy czas nie tylko na pracę, ale też na integrację

Obowiązki:

Nasze oczekiwania

 • Doświadczenie handlowe, idealnie w branży agro
 • Wiedza agronomiczna (w zakresie minimum podstawowym) i motywacja do jej pogłębiania
 • Umiejętność planowania i realizacji celów sprzedażowych
 • Dążenie do osiągania najlepszych wyników i związanych z tym benefitów
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
 • Chęć poszerzania swojej wiedzy oraz aktywny udział w działaniach rozwojowych
 • Czynne prawo jazdy kat. B

Mile widziane

 • Doświadczenie w branży rolno-ogrodniczej w handlu lub/i na gospodarstwie
 • Wykształcenie kierunkowe średnie lub wyższe (rolnictwo, ogrodnictwo)


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: PROCAM Polska Sp. z o.o.

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PROCAM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054401, NIP 582-147-77-92;

Możecie Państwo skontaktować się z nami na wiele sposobów, tj.: listownie: PROCAM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk; e-mailem na adres: rekrutacja@procam.com.pl

 1. W celu skontaktowania się z pełnomocnikiem ds. ochrony danych w PROCAM Polska Sp. z o.o, należy przesłać wiadomość w formie elektronicznej na adres: rodo@procam.com.pl bądź listownie na adres wskazany w punkcie 1.
 2. W dowolnym momencie przysługuje Państwu możliwość odwołania udzielonej zgody, pisemnie na adres wskazany w punkcie 1 bądź drogą elektroniczną na adres e-mail rekrutacja@procam.com.pl , a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 • dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji,
 • dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji;
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa (Kodeks pracy oraz akty wykonawcze). Podanie dodatkowych danych osobowych /np. zdjęcie, adres e-mail, nr telefonu, wykształcenie itd./ jest zawsze dobrowolne i wymaga Państwa osobnej zgody.
 2. Podane przez Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. aplikacji eRecruiter, w celu realizacji procesu rekrutacji.
 3. Jako podmiot danych osobowych mają Państwo prawo do wystąpienia do PROCAM z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania /o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa/; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia danych osobowych – a PROCAM Polska Sp. z o.o. spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Jeżeli przetwarzanie danych budzi Państwa wątpliwości, możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu:
 • zakończenia prowadzonych przez nas działań związanych z procesem rekrutacji w terminie do 12 miesięcy
 • zakończenia okresu przewidzianego na możliwość dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

 

Klikając przycisk "Wyślij" zgadzasz się na przetwarzanie przez PROCAM Polska Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.