Administrator It Z Językiem Niemieckim (Specjalista M365)

powrót
Opis oferty:

 • Zarządzanie środowiskiem M365 i Azure oraz monitorowanie go, w tym Exchange Online, SharePoint Online, Teams, OneDrive i usług Azure.
 • Wdrażanie polityk bezpieczeństwa i monitorowanie zgodności w celu zapewnienia integralności i bezpieczeństwa danych.
 • Wsparcie w migracji usług i danych do chmury M365 i Azure.
 • Zapewnienie wsparcia i szkoleń dla użytkowników końcowych w zakresie aplikacji M365 i Azure.
 • Współpraca z kolegami z zespołu IT i partnerami biznesowymi w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania funkcji M365 i Azure.

Oferujemy:

 • Nowoczesne miejsce pracy, możliwość pracy zdalnej
 • Korzystanie z aktualnych narzędzi i nowoczesnego oprogramowania
 • Bliską i nieskomplikowaną współpracę w zespole IT
 • Płaską strukturę organizacyjną, szybko podejmowane decyzje
 • Dynamiczne środowisko pracy z możliwością pracy nad ekscytującymi projektami
 • Możliwości rozwoju i certyfikacji w zakresie Microsoft 365 i Microsoft Azure
 • Umowa o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Bogaty system benefitów

Obowiązki:

 • Ukończone studia w dziedzinie informatyki lub pokrewne.
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia w zarządzaniu Microsoft 365 i Microsoft Azure w dużej organizacji
 • Silne umiejętności w zakresie PowerShell, skryptów powłoki i innych narzędzi automatyzacji.
 • Doświadczenie we wdrażaniu standardów bezpieczeństwa i zgodności.
 • Dobre umiejętności komunikacyjne w języku niemieckim (co najmniej na poziomie B2) i angielskim.
 • Dobra znajomość systemów Linux (mile widziana).
 • Posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii B (mile widziane).


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: CSP Customer Services Polska Sp. z o. o.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Poniżej znajdziesz niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, – zwanym dalej RODO – w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest CSP Customer Services Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, Plac Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin

Z kim możesz się skontaktować?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email datenschutz@adeccogroup.com

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe zostały podane w przesłanych przez Ciebie dokumentach: CV, liście motywacyjnym lub formularzu rekrutacyjnym lub ustalone w toku procesu rekrutacji. Twoje dane mogliśmy również otrzymać od osoby, która poleciła nam Twoją osobę. Więcej informacji o źródle danych osobowych możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane w wskazane w przesłanych przez Ciebie dokumentach: CV, liście motywacyjnym lub formularzu rekrutacyjnym. Dane obowiązkowe obejmują dane identyfikacyjne (takie jak imię, nazwisko), dane kontaktowe, dane o wykształceniu, kwalifikacjach, uprawnieniach zawodowych, dotychczasowym zatrudnieniu. Możesz tez przekazać inne dane, które uznasz za istotne.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

W celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa pracy, związanych z prowadzeniem bieżącej rekrutacji - w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

W zakresie danych nie wymaganych przepisami prawa:

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

art. 9 ust. 2 lit. a) RODO

Podjęcie działań przed zawarciem umowy - w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

W zakresie danych dodatkowych:

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

art. 9 ust. 2 lit. a) RODO

Prowadzenie przyszłych postępowań rekrutacyjnych

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

art. 9 ust. 2 lit. a) RODO

Weryfikacja kwalifikacji, umiejętności oraz ustalenie warunków współpracy

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora

 

Kontakt, w szczególności w celu zapytania o zgodę na przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora

Dochodzenie ewentualnych roszczeń

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców:

1)       podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa;

2)       podmiotom, z którymi współpracujemy w celu zrealizowania naszych praw i zobowiązań (świadczącym usługi informatyczne, rekrutacyjne, prawne, kadrowe, księgowe, ochrony, kurierskie oraz pocztowe);

3)       podmiotom z Grupy Adecco znajdujących się na terenie EOG, których aktualny wykaz możesz znaleźć na stronie https://www.adeccogroup.com/worldwide-locations.

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i wybrania kandydata. W zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu odwołania jej odwołania, stwierdzenia, że przestały być aktualne, a w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 12 miesięcy. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłożony do czasu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Po odwołaniu zgody albo upływie ostatniego z tych okresów Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte lub zanonimizowane.

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skorzystać z następujących praw: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Niezależnie od powyższych praw możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych dokonywanego w ramach prawnie uzasadnione interesu administratora lub interesu publicznego. Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że zostanie wykazane, że w stosunku do Twoich danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do skorzystania z praw możemy prosić Ciebie o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

W przypadku preferowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa ich podanie jest dobrowolne.

O czym jeszcze powinieneś wiedzieć?

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza EOG. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.