Przedstawiciel Handlowy (Automatyka Przemysłowa)

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków

 • Rozwijanie rynku sprzedaży oraz doradztwo techniczne w zakresie automatyzacji procesów produkcyjnych (m.in. chwytaki, EOAT, ssawki, nyple oraz szereg innych artykułów z branży automatyki przemysłowej).
 • Opieka nad obecnymi klientami firmy (głównie na Śląsku).
 • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów (możliwość pracy na terenie całej Polski).
 • Prowadzenie negocjacji oraz zawieranie umów handlowych.
 • Monitorowanie rynku i identyfikowanie potencjalnych okazji sprzedażowych.
 • Realizacja planów sprzedażowych i polityki promocyjnej firmy.

Oferujemy:

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie u producenta komponentów mających zastosowanie w automatyzacji procesów produkcyjnych.
 • Umowę o pracę.
 • Wynagrodzenie podstawowe w przedziale 8000-9500 zł brutto.
 • Atrakcyjny system prowizyjny.
 • Elastyczny, zadaniowy czas pracy.
 • Szkolenia wstępne i wsparcie w rozwoju zawodowym.
 • Biuro firmy zlokalizowane w okolicach Poznania.
 • Niezbędne narzędzia do pracy (samochód, telefon, komputer itp.).
 • Samodzielną pracę i ambitne cele do realizacji.
 • Brak korporacyjnego środowiska pracy oraz dużą swobodę w działaniu.

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • Wykształcenie min. średnie techniczne.
 • Doświadczenie handlowe w branży przemysłowej.
 • Zmysł techniczny oraz znajomość branży automatyki przemysłowej.
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Pasja, skoncentrowanie na celach i zorganizowany sposób pracy.
 • Samodzielność, kreatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASISTWORK SP. Z O.O.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asistwork sp. z o. o., („ADO”), adres: ul. Żmigrodzka 244, 51-131 Wrocław.Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email: awgAasistnet.pl.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przez nas przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego dotyczącego stanowiska na które Pan/Pani aplikuje (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w związku z innymi rekrutacjami prowadzonymi przez ADO, pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w szerszym, nieokreślonym przepisami prawa, zakresie jest dobrowolne.Pozostałe podane przez Panią/Pana dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane przez ADO jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO (w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii).W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.