Category Manager

powrót
Opis oferty:

Zakres Obowiązków

 • Kompleksowe zarządzanie powierzoną kategorią (wyroby alkoholowe i/lub tytoniowe).
 • Sporządzanie i analiza raportów sprzedażowych.
 • Monitorowanie i analiza bieżącej sytuacji na rynku oraz działań konkurencji.
 • Nadzór nad właściwą realizacją kontraktów z dostawcami zewnętrznymi.
 • Prowadzenie współpracy z dostawcami lokalnymi i zagranicznymi.
 • Współpraca ze wszystkimi działami wewnętrznymi Spółki.

Oferujemy:

 

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w spółce o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Atrakcyjny system premiowy.
 • Samodzielną pracę w dobrej atmosferze, profesjonalnym i wspierającym zespole.
 • Możliwości uczestnictwa w ciekawych projektach rozwojowych.
 • Realny wpływ na kierunek rozwoju organizacji.
 • Finansowany przez pracodawcę abonament medyczny w Medicover z możliwością rozszerzenia o dodatkowe usługi na preferencyjnych warunkach.
 • Atrakcyjny pakiet benefitów (zniżki pracownicze na produkty dostępne w naszych sklepach, dofinansowanie karty Multisport, szkolenia, świadczenia świąteczne).

 

 

 

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • Minimum 2 lata doświadczenia na analogicznym stanowisku.
 • Biegła znajomość języka angielskiego.
 • Bardzo dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office (Excel, PowerPoint).
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i negocjacyjne.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i priorytetyzacji zadań.
 • Odporność na stres i umiejętność pracy w dynamicznie zmieniających się środowisku.
 • Proaktywna postawa.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: PHZ Baltona S.A.

Kto jest administratorem Twoich danych 

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warszawa 

Jak skontaktować się z administratorem danych 

korespondencyjnie: ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02- 146 Warszawa e-mailowo: rodo@baltona.pl 

Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych 

rodo@baltona.pl 

W jakich celach i w oparciu o jakie podstawy przetwarzamy Twoje dane osobowe 

 

Cel 

Podjęcie czynności niezbędnych do zawarcia umowy, na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Cel 

Realizacja procesu rekrutacyjnego w zakresie wynikającym wprost z przepisów prawa, w szczególności art. 22(1) § 1 Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Cel 

Realizacja procesu rekrutacyjnego w razie dobrowolnego udostępnienia przez Ciebie innych danych niż wymagane przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). UWAGA: udostępnienie przez kandydata informacji przekraczających minimalny zakres danych regulowany prawem pracy to wyraźne działanie, równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych w celu przeprowadzenia rekrutacji. 

Cel 

Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostępnienia danych szczególnej kategorii – także art. 9 ust. 2 lit. f RODO). 

Cel 

Uwzględnienie Twojej kandydatury przy przyszłych rekrutacjach, w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

Cel 

Weryfikacja udzielonych Ci referencji, w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Cel 

Udostępnienie dostawcom (marek premium) Twojego spesudonimizowanego CV (dot. wybranych kandydatów), w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na umożliwieniu tym dostawcom weryfikacji (wybranego) kandydata predyspozycji do sprzedawania produktów premium. 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane 

Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, a następnie przez okres 4 miesięcy, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować, gdybyśmy jednak w tym dodatkowym okresie zdecydowali się Ciebie zatrudnić. 

 

Jeżeli w toku rekrutacji lub ciągu 4 miesięcy po jej zakończeniu pozyskaliśmy informację o potrzebie obrony przed roszczeniami wynikającymi z przeprowadzonej rekrutacji, wówczas dane będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń. Jeżeli zostaniesz zatrudniony, Twoje dane będziemy dalej przetwarzać zgodnie z okresami właściwymi dla pracownika/współpracownika. 

 

Dane osób udzielających referencji będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres przechowywania Twoich dokumentów aplikacyjnych. 

 

Jeżeli określone dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i przed upływem podstawowego okresu przechowywania zgłosisz uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania, wówczas dane będą w tym określonym celu przetwarzane krócej, tj. do momentu uwzględnienia Twojego sprzeciwu. 

 

Jeżeli określone dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i przed upływem podstawowego okresu przechowywania wycofasz zgodę, wówczas dane będą w tym określonym celu przetwarzane krócej, tj. do momentu wycofania zgody. 

Jakie dane na Twój temat przetwarzamy 

Standardowo przetwarzamy te dane, które nam samemu przekażesz, czyli dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych. Są to w szczególności Twoje dane kontaktowe, dane na temat Twoich kwalifikacji czy doświadczenia. 

 

W toku rekrutacji możemy też zebrać dodatkowe dane, np. dane przekazane ustnie w czasie rozmowy rekrutacyjnej, dane na temat wyników przeprowadzonych testów. 

Skąd mamy Twoje dane 

Standardowo pozyskujemy dane bezpośrednio od Ciebie. W przypadku, gdy korzystamy np. z usług agencji rekrutacyjnych (w tym agencji pracy tymczasowej) lub podmiotów wspierających i organizujących procesy rekrutacyjne (np. Polish Airports Academy sp. z o.o.), które pozyskują kandydatów, a następnie przekazują nam ich dane, to agencje lub ww. podmioty są źródłem danych. 

Czy musisz podać nam swoje dane 

Podanie niektórych danych jest obowiązkiem ustawowym kandydata, w szczególności danych, o których mowa w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy (imię/ imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia).  

 

Podanie niektórych danych może być też warunkiem zawarcia umowy o pracę/współpracę. 

Co, jeśli nie podasz swoich danych 

Jeśli nie podasz danych, których podanie jest obowiązkiem ustawowym lub umownym, nie będziemy mogli przeprowadzić procesu rekrutacji, a w konsekwencji Cię zatrudnić. 

Kim są odbiorcy Twoich danych - podmioty przetwarzające oraz odrębni administratorzy 

Odbiorcy to podmioty zewnętrzne, którym przekazujemy Twoje dane. Twoje dane przekazujemy:  

- podmiotom, które dostarczają nam narzędzia IT do prowadzenia rekrutacji,  

- podmiotom, które dostarczają nam narzędzia IT do przechowywania Twoich danych,  

- podmiotom, które wspierają nas w procesie rekrutacji i weryfikacji kandydatów (m.in. Polish Airports Academy sp. z o.o.), w tym agencje pracy tymczasowej,  

- dostawcom marek premium (dot. wybranych kandydatów),  

- placówkom medycznym prowadzącym badania medycyny pracy, w przypadku podjęcia decyzji o zatrudnieniu kandydata. 

Czy przekażemy Twoje dane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Nie, nie przekażemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Czy na podstawie Twoich danych będziemy podejmowali zautomatyzowane decyzje 

Nie, na podstawie Twoich danych nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, tzn. decyzji bez udziału człowieka. 

 

 

 

Jakie masz prawa 

Masz prawo dostępu do swoich danych – w granicach art. 15 RODO. 

Masz prawo sprostować swoje dane – w granicach art. 16 RODO. 

Masz prawo usunąć swoje dane – w granicach art. 17 RODO. 

Masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych – w granicach art. 18 RODO. 

Masz prawo przenieść swoje dane – w granicach art. 20 RODO. 

Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Jak złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych 

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w sekcji Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych

Jak złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie urzędu.