Specjalista Ds. Sprzedaży

powrót
Opis oferty:

Twoje zadania:

 • współtworzenie nowej linii biznesowej w Asistwork Sp z o.o. (usługa rekrutacji stałej)
 • rozwijanie portfela klientów, dla których świadczymy usługę pracy tymczasowej
 • aktywny udział w tworzeniu strategii sprzedaży dla usługi rekrutacji stałej i pracy tymczasowej
 • wdrażanie własnych inicjatyw i pomysłów
 • profesjonalne reprezentowanie firmy poprzez działania handlowe i wizerunkowe
 • stałe uaktualnianie wiedzy o ofertach oraz rynku HR

Oferujemy:

Oferujemy:

 • partnerską atmosferę pracy, w której masz wpływ na rozwój firmy
 • preferowaną formę współpracy: umowa o pracę lub B2B
 • dofinansowanie do ubezpieczenia grupowego PZU oraz prywatnej opieki medycznej
 • pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00
 • samochód służbowy
 • profesjonalne wdrożenie i merytoryczne szkolenia
 • komfortowe warunki pracy w nowoczesnym biurowcu 

Obowiązki:

Nasze wymagania:

 • doskonała umiejętności komunikacji i budowania relacji z osobami decyzyjnymi w organizacjach
 • znajomość obsługi CRM i MS Excel
 • postawa nastawiona na poszukiwanie nowych rozwiązań i wsparcie biznesu
 • konsekwencja w dążeniu do osiągniecia ambitnych planów
 • umiejętność wyznaczania i osiągania celów, definiowania zadań
 • wysokie poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASISTWORK SP. Z O.O.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asistwork sp. z o. o., („ADO”), adres: ul. Żmigrodzka 244, 51-131 Wrocław.Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email: awgAasistnet.pl.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przez nas przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego dotyczącego stanowiska na które Pan/Pani aplikuje (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w związku z innymi rekrutacjami prowadzonymi przez ADO, pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w szerszym, nieokreślonym przepisami prawa, zakresie jest dobrowolne.Pozostałe podane przez Panią/Pana dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane przez ADO jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO (w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii).W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.