Administrator Sieci I Systemów Komputerowych

powrót
Opis oferty:

 • Utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania środowisk produkcyjnych i backupowych oraz monitoring pod kątem luk bezpieczeństwa
 • Projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań oraz automatyzacja codziennych zadań
 • Zarządzanie serwerami fizycznymi i wirtualnymi z wykorzystaniem VMware
 • Utrzymanie i zarządzanie macierzą dyskową
 • Konfiguracja i monitorowanie systemu FortiGate
 • Zarządzanie siecią LAN, WLAN, VPN, WAN, systemami operacyjnymi Windows oraz Linux
 • Monitorowanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów sieciowych
 • Wdrażanie i utrzymywanie polityk bezpieczeństwa sieci oraz tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej
 • Współpraca z zespołem IT oraz innymi działami w firmie

Oferujemy:

 • Stabilna, długoterminowa współpraca– nie szukamy kogoś na chwilę. Jesteśmy zgraną paczką i szukamy kogoś kto do nas dołączy na długo,
 • Po okresie próbnym praca hybrydowa- 2 dni z domu,
 • Rozwój – Dostęp do firmowego know how, szkoleń, ludzi otwartych na dzielenie się wiedzą, artykułów, webinarów. Rozwój w narzędziach analitycznych – OLAP, Reporting Services, SSIS,
 • Elastyczne godziny – pracę zaczynamy zazwyczaj między 8:00 a 9:00, ale u nas można się dogadać tak, by połączyć pracę z życiem prywatnym,
 • Świetna atmosfera pracy– u nas jest luźna, wesoła atmosfera, młodzi ludzie pełni humoru,
 • Komfortowe biuro, a jak wolisz to pracę z własnego domowego fotela,
 • Luz– jak chcesz chodzić po firmie w samych skarpetkach, to nie ma sprawy…no dobra poza skarpetkami coś na górę by się przydało, ale cenimy własny styl😊,
 • Zarobki i podwyżki w oparciu o wzrost kompetencji i badanie wynagrodzeń rynkowych – doceniamy rozwój,
 • System kafeteryjny benefitów obejmujący: kartę sportową, prywatną opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie i rabaty do sklepów,
 • Biblioteka, która wciąż się poszerza,
 • Brak nudy- sam/a możesz mieć wpływ na nowe kierunki rozwoju, projekty, inicjatywy.

Obowiązki:

 • Minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Wykształcenie wyższe w dziedzinie informatyki, elektroniki lub pokrewnej
 • Zaawansowana znajomość obsługi urządzeń MikroTik
 • Zaawansowana znajomość i doświadczenie w pracy z VMware
 • Zaawansowana  znajomość systemów operacyjnych Windows oraz Linux
 • Min. 2- letnie doświadczenie w pracy z FortiGate i zarządzaniu bezpieczeństwem sieci
 • Umiejętność automatyzacji procesów IT (np. przy użyciu PowerShell, Python, Ansible)
 • Średnia znajomość narzędzi monitorujących (np. Zabbix, Nagios)
 • Umiejętności analityczne, komunikacyjne i współpracy w zespole

Mile widziane: Certyfikaty branżowe (np. VMware Certified Professional, Microsoft Certified: Azure Administrator, Fortinet NSE), Doświadczenie w zarządzaniu macierzą dyskową, Znajomość narzędzi do zarządzania konfiguracją (np. Puppet, Chef)


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: VanKing Celkar Group Prosta Spółka Akcyjna (P.S.A.)

Administratorem Twoich danych osobowych będzie VanKing Celkar Group Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Niepołomicach, ul. Podłęska 25, 32-005 Niepołomice,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy, pod numerem KRS 0001045488, NIP 6792691789, REGON 356291869 (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: - listownie na adres podmiotu - przez e-mail: rodo@vanking.pl

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

Wykorzystywanie testów kwalifikacyjnych

W ramach rekrutacji przeprowadzamy testy kwalifikacyjne. Takie testy mają na celu sprawdzić, czy masz umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres trzech lat.

Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej: rodo@vanking.pl

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi  prowadzenie procesu rekrutacyjnego w celu zawarcia umowy.

Twoje dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowaniu.