Wine Avenue - Specjalista / Specjalistka Ds. Sprzedaży Wina

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków

 • Budowanie relacji z restauracjami i hotelami, rozwój współpracy oraz pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych,
 • Częste i systematyczne wizyty u klientów – lubimy spędzać z nimi czas, więc to bardziej przyjemność niż obowiązek 😊,
 • Popularyzacja kultury picia wina, dzielenie się swoją wiedzą na temat wina i pokazywanie w jaki sposób picie wina łączy się ze sposobem życia, jedzeniem, poszerzaniem horyzontów,
 • Szkolenie partnerów ze współpracujących restauracji i hoteli, dbanie o wysoki standard obsługi gości poprzez przygotowywanie materiałów wspierających (np. kart win),
 • Przygotowywanie wspólnych degustacji – lubimy dzielić się naszą wiedzą i wiemy, że to „procentuje” 😊.

Oferujemy:

To oferujemy

 • Napisalibyśmy, że oferujemy Ci wspaniałą atmosferę, szerokie możliwości rozwoju, atrakcyjne wynagrodzenie - tylko, że nie tylko o to chodzi 😊,
 • Standardem u nas jest oczywiście umowa o pracę, ponieważ zależy nam, abyś czuł/a, że chcemy z Tobą związać się na dłużej,
 • Wspólnie podnosimy kompetencje w zakresie enologii, wykorzystujemy to w codziennej pracy,
 • Jako firma dynamicznie się rozwijamy i Ty też będziesz miał/a taką możliwość
 • Stawiamy na wiedzę, z której będziesz mógł stale korzystać uczestnicząc w szeregu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, a budujemy ją stale na przestrzeni ostatnich 12 lat i korzystamy z doświadczenia najwyższej klasy specjalistów
 • Każda praca niesie za sobą wynagrodzenie, bo nie tylko radością z pracy żyjemy. Otrzymasz wynagrodzenie podstawowe oraz możliwość uzyskania wysokiej prowizji/premii kwartalnej,
 • Wine Avenue to fantastyczny, zgrany i przyjazny zespół nie tylko pasjonatów i specjalistów, o szerokich horyzontach, ale i po prostu świetnych ludzi

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • Znajomość rynku - bez wahania powiesz nam w trakcie rozmowy, gdzie w Twoim otoczeniu można dobrze zjeść łącząc to z kieliszkiem wina,
 • Doświadczenie - od kilku lat sprzedajesz wino i inne alkohole w kanale HoReCa i wśród sklepów specjalistycznych, Twoi klienci cenią Cię za proaktywne podejście, profesjonalizm i szeroką wiedzę w zakresie win i alkoholi mocnych,
 • Wiedza – WSET nie jest wymagany, ale z pewnością mile widziany – cenimy wiedzę i doświadczenie. Jasne, że warto go mieć, ale to możesz zrobić pracując z nami 😊,
 • Niezbędne do pracy – prawo jazdy kat B,
 • Znajomość języka - część naszych parterów oraz liczni szkolący nas specjaliści mówią wyłącznie po angielsku – dogadamy się?


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ROHLIG SUUS Logistics SA

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informujemy, że:

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest WINE AVENUE sp. z o.o. (dalej jako „Spółka” lub „Administrator”) z siedzibą w Warszawie (00-420), przy ul. Szarej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000600883.

 

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji; podstawą prawną do przetwarzania danych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na Spółce obowiązku prawnego związanego z przepisami Kodeksu pracy. Pozostałe dane osobowe, znajdujące się w przesłanych przez Ciebie dokumentach rekrutacyjnych (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane celem zabezpieczenia przez Spółkę możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z naruszeniem zasad równego traktowania w zatrudnieniu oraz umożliwienia ochrony Spółki przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z przeprowadzonych rekrutacji – podstawą prawną do przetwarzania danych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 11, art. 183b oraz art. 183d Kodeksu pracy;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę; podstawą przetwarzania danych w takim przypadku będzie Pani/Pana zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą procesu rekrutacji.

 

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres związany z przedawnieniem roszczeń z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu – 18 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brała Pani/brał Pan udział.
 2. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane przez 18 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brała Pani/brał Pan udział.

 

Prawa osoby fizycznej, której dane dotyczą

Na warunkach wynikających z Rozporządzenia i z zastosowaniem ograniczeń tam wskazanych, posiada Pani/Pan prawo do:

 1. Żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. Sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku gdy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. Przenoszenia danych osobowych,
 4. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 5. Wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji praw, prosimy o kontakt z Administratorem.

 

Informacja dotycząca podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesów rekrutacji.

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.