Senior Analityk Biznesowy

powrót
Opis oferty:

Twoje codzienne obowiązki obejmują:

 • Przeprowadzeniu analizy wymagań biznesowych, dostarczonych przez komórki

        biznesowe

 • Opracowaniu dokumentu analizy biznesowej będącej załącznikiem do procesu

        zakupowego

 • Udział w spotkaniach z potencjalnymi dostawcami
 • Wsparciu merytorycznym w negocjacjach z potencjalnym dostawcą zewnętrznym

 

Wynagrodzenie:

 • do 1200 zł netto + VAT/dzień (B2B)
 • do 20 000 zł brutto (UoP)

 

Oferujemy:

Wartość dodana dla Ciebie:

 • Długoterminowa współpraca
 • Możliwość wyboru preferowanego rodzaju współpracy (regularna umowa o pracę ze wszystkimi korzyściami lub elastyczny kontrakt B2B)
 • Szkolenia techniczne, certyfikaty i podnoszenie kwalifikacji
 • Mentoring Competence Center - będziesz członkiem społeczności CC od pierwszego dnia pracy. Będziesz miał szansę rozwijać swoje umiejętności, uczestniczyć w różnych konferencjach oraz dzielić się wiedzą i doświadczeniem z ludźmi, którzy na co dzień mierzą się z tymi samymi wyzwaniami
 • Jasna ścieżka kariery
 • Pakiet benefitów pracowniczych
 • Przyjazną atmosferę pracy, imprezy integracyjne i spotkania team-buildingowe

Obowiązki:

Twoje codzienne obowiązki obejmują:

 • Projektowanie i uzgodnienie założeń technicznych do realizacji zmiany rozwojowej w systemie
 • Implementacja zmian w funkcjonalności systemu zgodnie z projektem i standardami oraz dobrymi praktykami
 • Przeglądy kodu dostarczanego przez innych developerów (przede wszystkim pod kątem spełniania wspólnie przyjętych standardów)
 • Diagnoza, analiza i usuwanie błędów programistycznych
 • Dążenie do zapewnienia łatwości rozwoju i utrzymania wytwarzanych produktów, identyfikacja i działanie na rzecz likwidacji długu technicznego systemu

 


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASTEK Polska

1. Administratorem danych osobowych jest ASTEK Polska sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, KRS 0000271963 („Administrator”).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: privacy@astek.pl lub korespondencyjnie na adres ASTEK Polska sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są:
a) w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji o ile wyraziłeś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) w związku z realizacją projektów realizowanych dla klientów ASTEK Polska sp. z o.o. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. W zakresie rekrutacji będziemy przechowywać Twoje dane do 3 miesięcy od zakończenia danego procesu rekrutacyjnego. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach realizacji przyszłych procesów rekrutacji, będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 36 miesięcy licząc od końca roku, w którym zgoda została udzielona lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych. W przypadku pozostałych celi przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub w których są przetwarzane.
5. Odbiorcami danych mogą być np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniające Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne na rzecz Administratora, itp.
6. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane ale nie będą podlegały profilowaniu.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f) przeniesienia danych;
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim zgoda została wyrażona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.