Specjalista Hepdesk

powrót
Opis oferty:

Cel stanowiska: Wsparcie użytkowników systemów informatycznych w codziennej pracy​

 

Zakres odpowiedzialności:

Przygotowanie komputerów i urządzeń dla użytkownika

Instalacja, konfiguracja komputerów/serwerów z systemem Windows

Konfiguracja urządzeń sieciowych LAN

Obsługa i monitorawnie zgłoszeń związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych (m.in. Enova)

Odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów sieciowych z zakresu poczty elektronicznej, systemu Enova, WMS oraz dot. sprzętu IT (telefony, komputery,  monitoring, czytniki kodów kreskowych)

Monitoring i zapewnienie sprawnego działania infrastruktury sieciowej i bazodanowej

Monitorowanie i nadzór sieci LAN, WAN

Zakup i zapewnienie usług teleinformatycznych

Zapewnienie wsparcia technicznego użytkownikom  systemów informatycznych funkcjonującym w firmie

Kreowanie polityki dot. bezpieczeństwa sieci

Oferujemy:

• Narzędzia pracy –  laptop, komórka

• Umowa o pracę lub współpraca B2B

• Elastyczne godziny– pracę zaczynamy zazwyczaj między 7:00 a 8:00,

• Rozwój – Dostęp do firmowego know how, ludzi otwartych na dzielenie się wiedzą, 

• Świetna atmosfera pracy– dbamy o relacje, u nas możesz poczuć się częścią zespołu

• Współtworzenie firmy- sam/a możesz mieć wpływ na nowe kierunki rozwoju, projekty, inicjatywy.

Obowiązki:

Szukamy Ciebie, jeśli:

 • Przez minimum rok zajmowałeś się podobnymi tematami z zakresu helpdesk IT,
 • Skończyłeś lub jesteś w trakcie studiów na kierunkach związanych z IT 
 • Masz czynne prawo jazdy kat. B
 • mile widziana znajomość Enova
 • Chcesz rozwijać się w tematach IT (sieci, systemy, bezpieczeństwo IT)

 


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Light Prestige Sp. z o.o. Sp. K.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Light Prestige Sp. z o.o Sp. k. z siedzibą w Skawinie, ul. Torowa 45, 32-050 Skawina,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000346003, NIP 7372015800, REGON 120060220 (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: - listownie na adres podmiotu - przez e-mail: hr@lightprestige.pl

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

Wykorzystywanie testów kwalifikacyjnych

W ramach rekrutacji przeprowadzamy testy kwalifikacyjne. Takie testy mają na celu sprawdzić, czy masz umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres trzech lat.

Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej: hr@lightprestige.pl

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi  prowadzenie procesu rekrutacyjnego w celu zawarcia umowy.

Twoje dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowaniu.