Specjalista Ds. Wsparcia It

powrót
Opis oferty:

Zadania

 • odpowiedzialność za projektowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań chmurowych w obszarze Modern Workplace, takich jak Autopilot, Intune i Windows 11.
 • automatyzacja zarządzania aktualizacjami systemu Windows oraz oprogramowania dostarczanego przez inne firmy.
 • wsparcie w zarządzaniu aplikacjami IT, w tym w procesie instalacji nowego oprogramowania.
 • konfiguracja systemów stacji roboczych oraz wdrażanie sprzętu i oprogramowania dla klientów.
 • zarządzanie incydentami i usługami na poziomie 2. i 3., we współpracy z działem obsługi, dostawcami usług oraz partnerami serwisowymi.
 • rozwiązywanie problemów w sieciach LAN, zarówno w zakresie części pasywnych, jak i aktywnych.
 • zapewnienie wysokiego poziomu usług, dalszy rozwój, monitorowanie i bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej oraz domeny Windows, a także zarządzanie i administrowanie różnymi produktami chmurowymi, takimi jak M365.
 • efektywna komunikacja w ramach zespołu oraz z zespołami Office IT w głównej siedzibie w Niemczech.

Oferujemy:

Oferujemy

 • mentora, który Cię wdroży

 • premię produkcyjną
 • kafeterię MyBenefit

 • dofinasowanie karty sportowej MultiSport

 • dofinasowanie szkoleń oraz kursów

 • ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach

 • parking dla pracowników

Obowiązki:

Oczekiwania

 • dobra znajomość systemów zarządzania klientami (Intune będzie dodatkowym atutem
 • praktyczne doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą IT, zwłaszcza w zakresie technologii takich jak infrastruktura sieciowa LAN/WLAN, firewalle, systemy monitorujące oraz produkty bezpieczeństwa IT.
 • znajomość protokołu TCP/IP
 • znajomość języka niemieckiego pozwalającego na swobodną komunikację
 • mile widziana znajomość j. angielskiego
 • pasja do nowych technologii, takich jak Cloud, Intune i Autopilot, oraz chęć ciągłego uczenia się i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.
 • samodzielność w działaniu, umiejętności pracy zespołowej opartej na współpracy
 • doskonała znajomość budowy komputerów


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: LEIBER Poland GmbH sp.z.o.o, oddzial w Polsce

Aby wziąć udział w prowadzanej rekrutacji, w treści przesłanego CV lub innych dokumentów aplikacyjnych należy zamieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez LEIBER Poland GmbH sp.z.o.o., oddział w Polsce sp. z o.o. danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzonej rekrutacji na zasadach i w trybie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku”.

Podanie danych osobowych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych następuje z Pani/Pana wyłącznej inicjatywy i za Pani/Pana dobrowolną zgodą, która może być w każdym czasie odwołana. Cofnięcie zgody na przetwarzanie wskazanych danych osobowych nie będzie się wiązało z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest LEIBER Poland GmbH sp.z.o.o., oddział w Polsce z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 33, 41-700 Ruda Śląska.

Podane dane osobowe w przesłanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego w okresie 6 miesięcy od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych oraz – w przypadku wyrażenia poniżej dodatkowej zgody – również w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych.

Po zakończonej rekrutacji dane osobowe będę archiwizowane przez LEIBER Poland GmbH sp.z.o.o., oddział w Polsce z siedzibą w Rudzie Śląskiej przez okres 3 lat w celu obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda, która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych), a także prawnie uzasadniony interes administratora (obrona ewentualnych roszczeń).

W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli mimo naszego wsparcia Pani/Pan uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Odbiorcami przetwarzanych przez LEIBER Poland GmbH sp.z.o.o., oddział w Polsce z siedzibą w Rudzie Śląskiej osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne LEIBER Poland GmbH sp.z.o.o., oddział w Polsce z siedzibą w Rudzie Śląskiej.