Kierownik Kontroli Jakości

powrót
Opis oferty:

Zakres obowiązków:

 • Kompleksowe zarządzanie i organizacja pracy Działu Jakości
 • Monitorowanie, raportowanie i analizę wskaźników jakościowych
 • Zarządzanie zespołem pracowników, planowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników
 • Ocena ryzyka nowych kontraktów
 • Kontakt z klientem
 • Analiza problemów związanych z jakością produktu (reklamacje klienta)
 • Planowanie i wdrażanie działań naprawczych
 • Uczestniczenie w procesie zatwierdzania wyrobów
 • Udział w przygotowywaniu dokumentacji jakościowej i zatwierdzaniu instrukcji pracy
 • Nadzór nad utrzymaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Sporządzanie programu audytów, zapewnienie ich realizacji i kontrolę, a także udział w audytach zewnętrznych

Oferujemy:

Oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawartej bezpośrednio z naszym Klientem
 • Pracę w nowoczesnej firmie z ugruntowaną pozycją na rynku
 • Pracę w systemie 1-zmianowym
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Dodatki premiowe oraz benefity (ubezpieczenie grupowe, pakiet medyczny)

Obowiązki:

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Znajomość standardów i wymagań branży motoryzacyjnej
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Biegła znajomość j. angielskiego technicznego
 • Znajomość j. niemieckiego lub włoskiego będzie dodatkowym atutem
 • Uprawnienia audytora wewnętrznego
 • Odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, decyzyjność
 • Umiejętność pracy w zespole, motywowania pracowników, komunikatywność


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASISTWORK SP. Z O.O.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asistwork sp. z o. o., („ADO”), adres: ul. Żmigrodzka 244, 51-131 Wrocław.Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email: awgAasistnet.pl.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przez nas przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego dotyczącego stanowiska na które Pan/Pani aplikuje (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w związku z innymi rekrutacjami prowadzonymi przez ADO, pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w szerszym, nieokreślonym przepisami prawa, zakresie jest dobrowolne.Pozostałe podane przez Panią/Pana dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane przez ADO jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO (w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii).W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.