Narzędziowiec Form Wtryskowych

powrót
Opis oferty:

Opis stanowiska:

 • Przeprowadzanie bieżących napraw, konserwacji i zapewnienie ciągłości dostępności form wtryskowych
 • Diagnoza i usuwanie prostych awarii form i oprzyrządowania
 • Zmiany wersji, modyfikacje i prace ślusarskie przy formach
 • Odpowiedzialność za części zamienne do form wtryskowych
 • Obsługa maszyn obróbki skrawaniem i narzędzi znajdujących się na wyposażeniu warsztatu
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z pracami przy formach

Oferujemy:

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę podpisanej bezpośrednio z naszym Klientem
 • atrakcyjny system premiowy
 • pakiet benefitów: wczasy pod gruszą, paczki dla dzieci z okazji Mikołaja, dodatki na święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia, szkolenia

Obowiązki:

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne
 • Doświadczenie w pracach ślusarskich przy formach wtryskowych
 • Kreatywności i samodzielności w rozwiązywaniu problemów.
 • Dyspozycyjności do pracy w systemie dwuzmianowym
 • Znajomość metod obróbki skrawaniem oraz podstawowe umiejętności obsługi  tokarka, frezarka, wiertarka – (CNC do przyuczenia)
 • Umiejętność czytania rysunków i posługiwania się narzędziami pomiarowymi


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASISTWORK SP. Z O.O.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asistwork sp. z o. o., („ADO”), adres: ul. Żmigrodzka 244, 51-131 Wrocław.Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email: awgAasistnet.pl.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przez nas przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego dotyczącego stanowiska na które Pan/Pani aplikuje (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w związku z innymi rekrutacjami prowadzonymi przez ADO, pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w szerszym, nieokreślonym przepisami prawa, zakresie jest dobrowolne.Pozostałe podane przez Panią/Pana dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane przez ADO jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO (w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii).W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.