Młodszy Specjalista Ds. Obsługi Pacjenta

powrót
Opis oferty:

Miejsce pracy: Piaseczno, ul. Puławska 49

Twoje zadania:

 • Osobista i telefoniczna obsługa pacjentów
 • Archiwizacja dokumentacji medycznej
 • Rejestracja pacjentów na konsultacje i badania
 • Przygotowywanie druków medycznych
 • Ścisła współpraca z telefonicznym Centrum Rezerwacji Wizyt, lekarzami i pielęgniarkami

Oferujemy:

W zamian oferujemy:

 • Umowę dopasowaną do potrzeb/umowa o pracę/zlecenie
 • Pakiet prywatnej opieki medycznej - dbamy o Twoje zdrowie, zapewniając dostęp do profesjonalnej opieki medycznej.
 • Dostęp do platformy benefitowej (w tym karta Multisport) – każdy znajdzie korzyści dostosowane do swoich potrzeb.
 • Możliwość rozwoju zawodowego – jesteśmy gotowi podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem, abyś mógł/ła rozwijać się razem z nami.
 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne – stawiamy na ciągłe doskonalenie w wykonywanej pracy.
 • Program poleceń pracowniczych oraz inicjatyw - dajemy Ci szansę na dodatkową gratyfikację za Twoją aktywność i inicjatywę.

Obowiązki:

Od Kandydatów/Kandydatek oczekujemy:

 • Dyspozycyjności do pracy na pełen etat
 • Wykształcenia minimum średniego
 • Dobrej dykcji i przyjaznego usposobienia, komunikatywności
 • Chęci do pracy z ludźmi, udzielania pomocy i wsparcia pacjentów
 • Dobrej znajomości obsługi komputera
 • Gotowości do pracy zmianowej oraz w soboty


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Centrum Medyczne Puławska Sp. z o.o.

Aplikując wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Grupę Kapitałową CMP, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

 

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Grupa Kapitałowa CMP*,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@cmp.med.pl ,
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Grupy Kapitałowej CMP* na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5) odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,
6) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 rok,
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Grupę Kapitałową CMP*; ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
8) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,
9) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Grupie Kapitałowej CMP* .

 

* W skład Grupy Kapitałowej CMP wchodzą następujące Spółki:

Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno, nr KRS: 000015758;

CMP Inwest sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno, nr KRS: 000059872;

Centrum Medyczne Puławska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Ciszewskiego 15, 02-772 Warszawa, nr KRS: 0000390182 ;

MTL Centrum Medyczne Puławska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno, nr KRS: 0000667163

oraz spółki powstałe w przyszłości.