Kierowca Kat. C+E - Pl-Cz, Projekt Action

powrót
Opis oferty:

 • Realizacja zleceń transportu krajowego plus bliskie Czechy
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów, w tym czasu pracy
 • Dbałość o powierzony ładunek, towar załadowany na wózkach​
 • Sprawne i terminowym wypełnianiu dokumentów
 • Dbałości o narzędzia pracy i ekonomiczną eksploatację pojazdu

Oferujemy:

 • Pracę od wtorku do soboty, co drugi dzień w domu lub poniedziałek-piątek + 2 soboty pracujące
 • Trasy z Bierunia ​do sklepów Action rozmieszczonych w południowo-wschodniej części Polski oraz bliskich Czechach, praca w kółkach
 • Pracę w pojedynczej obsadzie z autem przypisanym do Kierowcy Mercedes Actros MP4
 • Terminowe stałe WYNAGRODZENIE w oparciu o umowę o pracę
 • Przestrzeganie przepisów czasu pracy
 • Benefity dla Ciebie i Twoich bliskich: prywatna opieka medyczna, grupowe ubezpieczenie na życie, karty zniżkowe na paliwo do prywatnego użytku i wiele innych
 • Nowoczesny i regularnie serwisowany tabor, telefon kom.i poradniki
 • Szkolenia z ekojazdy, jazdy defensywnej

Obowiązki:

 • Posiadanie aktualnego prawo jazdy kat. CE + Kartę Kierowcy
 • Doświadczenie min. 6 miesięcy
 • Masz aktualne uprawnienia i badania (orzeczenie lekarskie + psychotesty)
 • Ukończyłeś kurs na przewóz rzeczy


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Raben Group

Naciśnięcie przycisku APLIKUJ/WYŚLIJ jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych oraz w powyższym formularzu w celu ich wykorzystania w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie celów opisanych w punkcie 3 jest spółka Grupy Raben ogłaszająca rekrutację. Polskie Spółki Grupy Raben współadministrują danymi w ramach modelu o współadministrowaniu, m.in. w zakresie procesów rekrutacji i zatrudnienia. Więcej informacji na temat współadministrowania znajdziesz w naszej Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://polska.raben-group.com/polityka-prywatnosci/.

 1. Punkt kontaktowy

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: gdpr@raben-group.com lub pod numerem telefonu +48 517 191 373.

 1. Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania oraz kategorie danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby ocenić Twoje kwalifikacje i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz oraz wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Twoje dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego i ewentualnego zawarcia umowy  (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). Jeśli w dokumentach aplikacyjnych podasz nam inne dane, będziemy przetwarzać je na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w nim zawartych. Dodatkowo – jeżeli zdecydujemy się na nawiązanie z Tobą stosunku pracy, za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) możemy przetwarzać dodatkowe dane osobowe w celu przeprowadzenia czynności administracyjnych przed jego nawiązaniem, w szczególności w celu weryfikacji czy byłeś już wcześniej przez nas zatrudniony i jeśli tak, to przez jaki okres i na podstawie jakiego rodzaju umowy o pracę.

 

Jeśli podasz nam swój adres e-mail do kontaktu, wówczas po zakończeniu rekrutacji wyślemy Tobie link do anonimowej ankiety służącej ocenie badania poziomu zadowolenia kandydatów z procesu rekrutacyjnego. Link do ankiety wyślemy na Twój adres e-mail na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest możliwość udoskonalania naszych procedur i zasad obowiązujących w procesach rekrutacyjnych w oparciu o wyniki ankiet (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ankieta jest w pełni anonimowa (nie będzie powiązana z Twoją osobą), a jej wypełnienie jest dobrowolne i nie będzie miało wpływu na proces zakończonej jak i przyszłych rekrutacji.

 

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres trwania danej rekrutacji, a po tym terminie przez okres, w którym możliwe jest zgłoszenie ewentualnych roszczeń którejkolwiek ze stron. W przypadku, gdy wyraziłeś(aś) zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu odwołania zgody, jednak nie dłużej niż 3 lata od zakończenia bieżącej rekrutacji.

 1. Odbiorcy danych i transfer danych do państw trzecich

Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, a także dostawcom usług, z których korzystamy (np. obsługa strony internetowej, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting oraz dostawcy innych systemów informatycznych wspierających przedmiotowy proces rekrutacji).

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane także podmiotom przetwarzającym dane osobowe mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Kraje spoza EOG mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraje EOG. Zanim Twoje dane osobowe zostaną przekazane poza EOG, Grupa Raben dołoży wszelkich starań, aby takie przekazanie nie doprowadziło do obniżenia poziomu Twojej ochrony zagwarantowanego na podstawie przepisów obowiązujących w krajach należących do EOG. W przypadku transferu Twoich danych osobowych poza EOG, ich przekazywanie odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul umownych w zakresie ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Możesz także poprosić o dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG kontaktując się z nami na zasadach określonych w pkt 1 i 2.

 1. Twoje prawa i profilowanie

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych.

 

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

 

W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 1. Obowiązek podania danych

 

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale – w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa pracy – konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.