Pracownik Transportu Wewnętrznego

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków

 • obsługa wózka typu milk run
 • dostarczanie komponentów z magazynu na produkcję
 • aktywny udział w rozwoju firmy, głównie w standardach: bezpieczeństwa, jakości, ochrony środowiska
 • transport surowców i opakowań wewnątrz zakładu

Oferujemy:

To oferujemy

 • umowę o pracę tymczasową
 • pracę w systemie 3 zmianowym
 • wynagrodzenie: 30,5 zł brutto/h
 • 200 zł premia frekwencyjna
 • do 800 zł premii jakościowej
 • prywatna opieka medyczna
 • ubezpieczenie na życie PZU
 • kantyna na terenie fabryki
 • miejsca parkingowe

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • doświadczenie w pracy ze skanerem - jako atut
 • gotowość do pracy w dynamicznym środowisku pracy - ok. 20 procesów
 • nastawienie na długotrwałe zatrudnienie
 • motywacja do podjęcia zatrudnienia i gotowość do pracy w systemie III zmianowym oraz w nadgodzinach
 • prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej o podobnej organizacji do BSH w obszarze logistyki i/lub transportu wewnętrznego


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASISTWORK SP. Z O.O.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asistwork sp. z o. o., („ADO”), adres: ul. Żmigrodzka 244, 51-131 Wrocław.Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email: awgAasistnet.pl.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przez nas przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego dotyczącego stanowiska na które Pan/Pani aplikuje (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w związku z innymi rekrutacjami prowadzonymi przez ADO, pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w szerszym, nieokreślonym przepisami prawa, zakresie jest dobrowolne.Pozostałe podane przez Panią/Pana dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane przez ADO jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO (w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii).W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.