Operator Wózka Widłowego

powrót
Opis oferty:

 • Przyjmowanie i wydawanie materiałów budowlanych,
 • Rozładunek i załadunek towaru na placu magazynowym, zgodnie z ustalonymi zasadami i w wyznaczonych strefach,
 • Załadunek wyrobów gotowych na środki transportu, zgodnie z dokumentem WZ pod względem ilości, jakości, oraz zabezpieczanie wyrobów na pojazdach,
 • Weryfikowanie wydawanego towaru pod względem jakości,
 • Rozładunek zwróconych palet,
 • Kontrolowanie stanu technicznego powierzonych maszyn,
 • Przestrzeganie zasad BHP i pozostałych regulaminów obowiązujących na Zakładzie.

Obowiązki:

 • Doświadczenia minimum 1 rok w pracy przy obsłudze wózków widłowych  
 • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych – wymagane
 • Dobra organizacja pracy własnej, sumienność
 • Gotowość do podjęcia pracy dwuzmianowej.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: H+H Polska Sp. z o.o.

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest H+H Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kupiecka 6, 03-046 Warszawa (dalej „Administrator”).

 

Z Administratorem można się skontaktować poprzez tel. +48 22 518 40 00 lub e=mail: dane-osobowe@hplush.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wskazane stanowisko przez Administratora.

Ponadto informujemy, że przysługuje Pani/Panu szereg praw wynikających z RODO, a w szczególności prawo do wniesienia sprzeciwu na działania Administratora lub wycofania zgody (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Więcej informacji o prawach, które Pani/Panu przysługują  oraz o sposobach przetwarzania można znaleźć w polityce prywatności Administratora https://www.hplush.pl/polityka-prywatnosci.