Technik Farmaceutyczny Stażysta

powrót
Opis oferty:

Zadania:

 • Zapewnienie pacjentom profesjonalnej i rzetelnej obsługi
 • Informowanie pacjentów o działaniu i dawkowaniu leków
 • Budowanie trwałych relacji z pacjentami
 • Wykonywanie leków recepturowych
 • Monitorowanie stanów magazynowych apteki

Oferujemy:

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie opieki farmaceutycznej
 • Atrakcyjne warunki finansowe
 • Dodatkowy pakiet socjalny w tym prywatna opieka zdrowotna i pakiet sportowy

Obowiązki:

Wymagania:

 • Dyplom Technika Farmaceutycznego
 • Wiedza w zakresie standardów, procedur, jakości specyficznych dla sektora farmacji
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność nawiązywania kontaktu
 • Zaangażowanie
 • Odpowiedzialność i uczciwość


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Ziko

Przesyłając aplikację rekrutacyjną (w tym CV), tym samym wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas dodatkowych danych osobowych zawartych w aplikacji, a niewymaganych przepisami prawa pracy [art. 4 pkt. 11 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]. Mając na uwadze ochronę Państwa prywatności prosimy o nieprzesyłanie nam danych dotyczących karalności, jeśli nie wynika to wprost z ogłoszenia o pracę. Jeżeli nie chcecie Państwo, abyśmy przetwarzali Państwa dodatkowe dane osobowe, prosimy nie umieszczać ich w swoich dokumentach aplikacyjnych. Posiadacie Państwo prawo do wycofania zgody. W celu jej wycofania i usunięcia danych prosimy o przesłanie informacji na adres: rekrutacja@ziko.pl lub kontakt w dowolny inny sposób. Prosimy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem Państwa danych osobowych jest ZIKO Apteka Sp. z o.o., ul. Legnicka 5, 31-216 Kraków. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Jacek Skalski. Możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw drogą e-mailową: iod@ziko.pl lub  pisząc na adres: IOD, ul. Henryka Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem prawnym w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy. Brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości udziału w rekrutacji. Inne dane przesłane nam w CV i dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy na podstawie Państwa zgody tzn., że ich podanie jest dobrowolne. Brak podania danych dodatkowych nie będzie skutkować brakiem możliwości udziału w rekrutacji. Wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych poprzez czynność przesłania nam aplikacji o pracę (podstawa wynikająca z RODO: art. 6 ust. 1 lit. a). Mając na uwadze ochronę Państwa prywatności prosimy o nieprzesyłanie nam danych dotyczących karalności, jeśli nie wynika to wprost z ogłoszenia o pracę. Takie dane będziemy usuwać. Jeżeli wśród danych, które nam Państwo przekażecie z własnej inicjatywy, znajdą się dane wrażliwe, np. o  stanie zdrowia, to dodatkowo zwrócimy się do Państwa o wyraźną zgodę w tym zakresie. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane osobowe zostaną powierzone  podmiotowi prowadzącemu obsługę kadrową w imieniu administratora danych, dostawcom usług wspierających proces rekrutacji, a także innym podmiotom prowadzącym Apteki ZIKO w modelu franczyzowym, tj: 3 City Pharm Sp. z o.o., APA Sp. o.o., Apteka Anna Stobierska, Apteka Medica Sp. z o.o., Apteka Metro Farmacom Sp. z o.o. Sp.K., Apteka Patryk Cyb, Apteka Świętojańska Sp. z o.o., Be4U Sp. z o.o., Cito Sp. z o.o., Ecopharma Sp. z o.o., Ecopharma Sp. z o.o. Sp.J., GWM Sp. z o.o., GWM Farm Sp. z o.o., GWM Med. Sp. z o.o., GWM Plus Sp. z o.o., Leman System Sp. z o.o., Lepus Sp. z o.o. Sp.K., Mandragora Sp. z o.o., Page Polska Sp. z o.o., Panaceum Sp. z o.o., Pharmados Sp. z o.o., RA. Panaceum Sp. z o.o. Sp.J., Salix Sp. z o.o., Tercet Apteka Sp. z o.o. Sp.J., Warsaw Enterprise Sp. z o.o., Vincent Sp. z o.o. Zpharma Sp. z o.o., za Państwa uprzednią zgodą.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po tym okresie zostaną usunięte. Posiadacie Państwo prawo do wycofania zgody. W celu jej wycofania przed upływem ww. okresu i usunięcia danych prosimy o przesłanie informacji na adres: rekrutacja@ziko.pl lub kontakt w dowolny inny sposób. Prosimy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest możliwe wyłącznie w sytuacji, kiedy Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody.

Posiadają Państwo także prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami ochrony danych.