Przedstawiciel Handlowy

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków

 • Realizacja planów sprzedaży zgodnie z polityką handlową firmy
 • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów (Dystrybutorzy, firmy budowlane) w podległym regionie
 • Doradztwo produktowe oraz przygotowywanie ofert handlowych
 • Prowadzenie negocjacji z klientami
 • Opieka nad klientem i wsparcie procesu obsługi klienta w trakcie realizacji zamówień
 • Przygotowywanie dokumentacji handlowej i raportów
 • Współpraca z biurem handlowym oraz pozostałymi działami w strukturze Firmy
 • Budowanie dobrych relacji i długofalowej współpracy z klientami firmy

Oferujemy:

To oferujemy

 • Umowa o pracę w pełnym etacie
 • Jasne zasady współpracy i cele
 • Atrakcyjny i motywujący system premiowy
 • Wszystkie niezbędne narzędzia pracy (samochód, telefon, komputer), szkolenia produktowe
 • Możliwości rozwoju w strukturach firmy oraz podnoszenia własnych kwalifikacji

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • Doświadczenie na stanowisku związanym z aktywną sprzedażą B2B
 • Doświadczenie w branży materiałów budowlanych
 • Wiedza z zakresu standardów profesjonalnej obsługi klienta biznesowego
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, umiejętność prowadzenia prezentacji i rozmów handlowych
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i samodzielność w działaniu
 • Umiejętności analitycznego myślenia, dokładność i sumienność w wykonywaniu obowiązków
 • Silna motywacja do pracy, aktywna postawa i silne nastawienie na wynik
 • Gotowość do pracy w terenie (również delegacje do centrali firmy)


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: BRUK-BET

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BRUK-BET sp. z o.o. z siedzibą w Niecieczy, 33-240 Żabno, Nieciecza 199, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270323, posiadająca NIP: 517-020-05-80, REGON: 180188969, kapitał zakładowy 299 mln zł, tel 14 644 44 44, e-mail sekretariat@bruk-bet.pl
Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane:
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679),
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy podanie danych jest dobrowolne.