Doradca Klienta

powrót
Opis oferty:

Poszukujemy Doradcy Klienta, który dołączy do naszego zespołu!

Twoja rola będzie niesamowicie ważna i obejmować będzie m.in.:

  • Profesjonalne wsparcie Klienta w wyborze roweru i akcesoriów,
  • Przygotowywanie rowerów do sprzedaży,
  • Obsługę punktu kasowego,
  • Utrzymanie porządku i standardów firmowych.

Oferujemy:

Oferujemy świetne benefity oraz zapewnimy Ci szkolenia i wsparcie, które pomogą Ci w pełni wykorzystać swój potencjał, ale to, co naprawdę chcemy Ci dać, to możliwość pracy nad projektami, które uczynią świat lepszym miejscem. Wierzymy w budowanie rzeczy, które trwają i jesteśmy pasjonatami tworzenia produktów, które będą trwać dłużej niż my sami.

Aplikuj. Czekaj na nasz kontakt. I rozpocznij nową podróż z KROSS.

Obowiązki:

Zatem jeśli posiadasz:

  • Wiedzę na temat technologii stosowanych w rowerach i akcesoriach,
  • Zorientowanie na Klienta,
  • Dostępność w weekendy, 
  • Chęć do pogłębiania wiedzy i umiejętności,
  • Komunikatywność.

To wspaniale! Szukamy właśnie Ciebie!


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: KROSS S.A.

Klauzula informacyjna 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu. Nasze dane kontaktowe: ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz.

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje. W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę i dostarczenia danych wyłącznie objętych tym przepisem, jak: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego wykształcenia, podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek KROSS S.A. wynikający z przepisów prawa oraz fakt, że przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w przypadku podania danych niewymaganych przepisami prawa podstawą przetwarzania jest Pana/Pani zgoda. W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną, podstawą prawną przetwarzania danych jest fakt, że przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą przetwarzania jest Pana/Pani zgoda.

Ponadto Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez KROSS S.A. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (o ile wyraża na to Pan/Pani zgodę – podstawą prawną przetwarzania będzie Pana/Pani zgoda) i w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes KROSS S.A. polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez KROSS S.A. roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami).

Możemy ujawniać Pana/Pani dane osobowe w niezbędnym zakresie pracownikom lub współpracownikom KROSS S.A., jak też podmiotom, które udzielają KROSS S.A. wsparcia na zasadzie zleconych usług, w tym dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line, ogłoszeniodawcom, doradcom zewnętrznym, dostawcom usług rekrutacyjnych, a także podmiotom z grupy kapitałowej KROSS S.A.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody - nie dłużej niż do momentu jej cofnięcia. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody. W przypadku zakończenia procesu rekrutacyjnego, gdy nie była wyrażana dodatkowa zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach dowodowych, przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.