Operator Wózka Widłowego

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków

 • transport surowców i gotowych elementów na terenie zakładu
 • obsługa wózka widłowego
 • obsługa wózka typu milk run

Oferujemy:

To oferujemy

 • wynagrodzenie: podstawowa stawka godzinowa 30,5 zł + premia wskaźnikowa do 800 zł brutto miesięcznie + premia frekwencyjna 200 zł brutto
 • realną możliwość awansu w strukturach firmy
 • umowę o pracę tymczasową (24 dni płatnego urlopu w ciągu roku) z możliwością zatrudnienia bezpośrednio przez B/S/H/ po 3-6 miesiącach
 • doskonalenie kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach
 • pracę w systemie 3-zmianowym
 • bezpieczeństwo i stabilizację zatrudnienia
 • dogodną lokalizację fabryki: dobrze skomunikowana część Wrocławia, duży parking dla zmotoryzowanych
 • przyjazną atmosferę pracy
 • dbałość o samopoczucie pracowników i bezpłatne wsparcie: psychologiczne, prawne i porady finansowe (program EAP) dla pracowników i ich rodzin
 • dofinansowanie opieki medycznej w LuxMed i ubezpieczenie grupowe w PZU

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • uprawnienia do obsługi wózków widłowych UDT
 • doświadczenia w pracy z użyciem skanera lub obsłudze wózka jezdniowego
 • punktualność i dbałość o jakość wykonywanej pracy


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASISTWORK SP. Z O.O.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asistwork sp. z o. o., („ADO”), adres: ul. Żmigrodzka 244, 51-131 Wrocław.Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email: awgAasistnet.pl.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przez nas przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego dotyczącego stanowiska na które Pan/Pani aplikuje (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w związku z innymi rekrutacjami prowadzonymi przez ADO, pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w szerszym, nieokreślonym przepisami prawa, zakresie jest dobrowolne.Pozostałe podane przez Panią/Pana dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane przez ADO jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO (w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii).W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.