Ekspert Ds. Klienta Biznesowego

powrót
Opis oferty:

Doradztwo i oferowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu OZE dla przedsiębiorców

Realizacja indywidualnych planów sprzedaży produktów fotowoltaicznych (również instalacji powyżej 50 kWp), magazynów energii, ładowarek samochodowych, pomp ciepła oraz energii elektrycznej

Aktywne poszukiwanie i efektywne pozyskiwanie nowych Klientów wśród MSP oraz dużych przedsiębiorstw

Nieprzerwana edukacja produktowa, sprzedażowa i rynkowa

Oferujemy:

Przyjazną atmosferę współpracy – możesz liczyć na wsparcie na każdym etapie pracy

Niezbędne wdrożenie do wykonywania powierzonych obowiązków

Dostęp do aktualnej i kompleksowej wiedzy od naszej kadry inżynieryjno-technicznej

Szkolenia dzięki którym stale będziesz podnosił swoje kompetencje

Wspólne wizyty u Klientów z trenerem sprzedaży - jeżeli będziesz takiego wsparcia oczekiwał

Elastyczny czas pracy

Narzędzia do pracy: laptop, telefon, samochód z kartą paliwową

Wynagrodzenie dwuskładnikowe, podstawa oraz prowizja uzależniona od osiągniętych wyników sprzedażowych

Pracę w firmie, gdzie dział sprzedaży skutecznie współpracuje z działem realizacji, czego efektem są zadowoleni klienci 😊

Pracę w firmie, która ma własne ekipy montażowe, co gwarantuje jakość wykonania i zadowolenie klientów

Pracę u lokalnego lidera, który posiada techniczny dział ofertowy wspierający przy przygotowaniu oferty dla klienta

Pracę w firmie, która posiada techników, którzy mają telemechanikę i automatykę w jednym palcu, więc procesy realizacji przebiegają sprawnie

Pracę w firmie, która posiada ofertę premium na rynku dla klientów

a na dodatek samochód służbowy Skoda Octavia również do użytku prywatnego

Obowiązki:

Minimum 2-letnie doświadczenie w mobilnej sprzedaży na rynku B2B – nasi Klienci to wymagający przedsiębiorcy

Udokumentowana realizacja indywidualnych planów – szukamy mistrzów sprzedaży w swoich branżach

Rozwinięte umiejętności negocjacji i komunikacji, samodzielność oraz wytrzymałość długodystansowca, bo Ty + nasze wsparcie = wynik

Proaktywność i ukierunkowanie na cele oraz kreatywne działanie – niemożliwe nie istnieje

Praktyczna znajomość pakietu MS Office oraz czynne prawo jazdy kat. B – otrzymujesz narzędzia, które tego wymagają

Zarejestrowana działalność gospodarcza lub gotowość do jej założenia - nasi najlepsi specjaliści to wysoko dochodowi przedsiębiorcy


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: SolarSpot S.A.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ponadto informujemy, iż na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest SolarSpot SA z siedzibą w Komornikach (62-052), ul. Przemysłowa 13

2. Dane osobowe są przetwarzane dla celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji.

3. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

4. Kandydat w każdym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem tejże zgody.

5. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane aż do zakończenia procesu rekrutacji albo ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której kandydat bierze udział.

6. W przypadku wyrażenia dodatkowej, odrębnej zgody na udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 lat, którego upływ nastąpi z końcem roku kalendarzowego, chyba że zgoda zostanie wcześniej cofnięta

7. Dane osobowe kandydata, mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym w procesie rekrutacji. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

8. Każdy kandydat, który udostępni swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, w tym żądania kopii danych, a ponadto prawo żądania ich sprostowania (aktualizacji), usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne celem wzięcia udziału w rekrutacji.

10. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw trzecich.