Pracownik Magazynowy- Praca Dla Kobiet I Mężczyzn

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków

 • przygotowanie, zabezpieczenie i metkowanie produktów (ubrania, artykuły gospodarstwa domowego)

 • przygotowanie towarów do wysyłki do właściwych sklepów

 • dbałość o miejsce pracy i powierzony sprzęt​

 • sortowanie wieszaków

Oferujemy:

To oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę tymczasową (możliwość zatrudnienia bezpośrednio pod strukturami firmy po około 3 miesiącach)

 • stałe wynagrodzenie miesięczne: od 5043,00​ zł brutto plus dodatek za pracę w godzinach nocnych

 • zatrudnienie od 08.04.2024

 • pracę w systemie 3-zmianowym: 6:00-14:00 / 14:00-22:00 / 22:00-6:00

 • wolne weekendy

 • fantastyczną atmosferę i kulturę pracy

 • komfortowe warunki pracy

 • dofinansowanie posiłków 

 • dojazd autobusem linii: N, 131, 150, 252 (nocny)

 • darmowe miejsca parkingowe na terenie zakładu

 • opiekę koordynatora Asistwork na miejscu

 • w porze nocnej dostęp do bezpłatnej kawy i herbaty

 • świeże owoce trzy razy w tygodniu

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • chęć do pracy, sumienność i zaangażowanie w powierzone obowiązki

 • pozytywne nastawienie do powierzonych zadań

 • doświadczenie w pracy w systemie zmianowym (również w porze nocnej)


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASISTWORK SP. Z O.O.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asistwork sp. z o. o., („ADO”), adres: ul. Żmigrodzka 244, 51-131 Wrocław.Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email: awgAasistnet.pl.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przez nas przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego dotyczącego stanowiska na które Pan/Pani aplikuje (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w związku z innymi rekrutacjami prowadzonymi przez ADO, pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w szerszym, nieokreślonym przepisami prawa, zakresie jest dobrowolne.Pozostałe podane przez Panią/Pana dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane przez ADO jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO (w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii).W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.